Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự phiên họp UBND tỉnh tháng 12, năm 2023 (Lần 4)

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 12, năm 2023 (Lần 4) vào sáng thứ Sáu, ngày 15 tháng 12 năm 2023 tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh.

I. Thành phần tham dự toàn bộ các nội dung:

- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Đại biểu tham dự:

+ Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

+ Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

+ Các đồng chí Thành viên UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy;

+ Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;

+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan. Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

II. Nội dung họp:

1. Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo các nội dung:

2.1. Tờ trình đề nghị phê duyệt giá đất làm căn cứ xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu khách sạn và Nhà chung cư Dự án đầu tư xây dựng Khu khách sạn và nhà chung cư hỗn hợp thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương (Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo).

2.2. Tờ trình phê duyệt mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất Dự án đầu tư xây dựng Khu khách sạn và nhà chung cư hỗn hợp thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương (Sở Tài chính báo cáo)

* Thời gian: Từ 7h30' đến 8h00'.

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương.

2. Sở Xây dựng báo cáo các nội dung:

2.1. Tờ trình thành lập Hội đồng thẩm định và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh.

2.2. Kết quả triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

2.3. Về việc phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Gia Lộc đến năm 2035.

2.4. Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

* Thời gian: Từ 8h00' đến 8h45'.

* Mời dự:

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (nội dung 2.1);

- Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương (nội dung 2.2), UBND thành phố Chí Linh (nội dung 2.2), UBND huyện Cẩm Giàng (nội dung 2.2), UBND huyện Gia Lộc (nội dung 2.3), UBND huyện Bình Giang (nội dung 2.4);

- Giám đốc Trung tâm quy hoạch đô thị và nông thôn (nội dung 2.1), các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh có liên quan (nội dung 2.2) - giao Sở Xây dựng mời.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nội dung: Đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án khu dân cư:

(1) Dự án Điểm dân cư mới trung tâm xã Bình Minh, huyện Bình Giang (Báo cáo lại sau phiên họp UBND tỉnh tháng 8 lần 1).

(2) Dự án Khu dân cư mới thôn Tân Hưng, xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành

(3) Dự án đầu tư xây dựng Điểm dân cư mới thôn Nại Đông, xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành (giai đoạn 2).

* Thời gian: Từ 8h45' đến 9h45'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND huyện Bình Giang, UBND huyện Kim Thành.

4. UBND huyện Ninh Giang báo cáo nội dung: Tờ trình Đề xuất nghiên cứu quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án phát triển du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh, du lịch nông nghiệp và làng nghề truyền thống huyện Ninh Giang.

* Thời gian: Từ 9h45' đến 10h15'.

5. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch báo cáo nội dung: Đề xuất phương án chuyển giao di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Mao Điền và cụm di tích đền Xưa - chùa Giám - đền Bia, huyện Cẩm Giàng về tỉnh quản lý.

* Thời gian: Từ 10h15' đến 10h45'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng; Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.

6. Sở Thông tin Truyền thông báo cáo các nội dung:

6.1. Tờ trình ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

6.2. Về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT và Chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

* Thời gian: Từ 10h45' đến 11h30'.

* Mời dự: Tổng biên tập Báo Hải Dương, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (nội dung 6.1).

7. Sở Nội vụ báo cáo nội dung: Tờ trình phê duyệt Đề án "Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế từ hạng IV lên hạng III đối với các đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên thuộc tỉnh, năm 2023"

* Thời gian: Từ 11h30' đến 12h00'.

GM hop UBND tinh thang 12 lan 4.pdf