Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự phiên họp UBND tỉnh tháng 12, năm 2023 (Lần 3)

​Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 12, năm 2023 (Lần 3) vào sáng thứ Tư, ngày 13 tháng 12 năm 2023 tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh.

I.   Thành phần tham dự toàn bộ các nội dung:

Chủ trì cuộc họp: Đồng​ chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đại biểu tham dự:

+ Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
+ Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
+ Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
+ Các đồng chí Thành viên UBND tỉnh;
+ Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;
+ Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy;
+ Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;
+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan. Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

II.   Nội dung họp:
1. Sở Y tế báo cáo nội dung: Tờ trình ban hành Kế hoạch phòng, chống rối loạn sức khỏe tâm thần trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Thời gian: Từ 7h30' đến 7h45'.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo nội dung: Tình hình thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018, Nghị quyết số 102/NQ-CP, ngày 03/8/2018 và Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ.

Thời gian: Từ 7h45' đến 8h15'.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

3. S Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nội dung: Về việc ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư và tạm dừng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2030 (báo cáo lại sau phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 19/10/2023).

Thời gian: Từ 8h15' đến 8h30'.

Mời dự: Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

4.  Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các nội dung:
   • Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án Khu dân cư
 1. Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới thôn Thượng Dương, xã Nam Chung, huyện Nam Sách.
 2. Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư dịch vụ thương mại phía Bắc thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn.
 3. Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành.
   • Đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án khu dân cư:
 1. Dự án Khu dân cư mới phía Bắc thôn Minh Thành, xã Lai Vu, huyện Kim Thành
 2. Dự án Khu dân cư mới thôn Tân Hưng, xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành
 3. Dự án đầu tư xây dựng Điểm dân cư mới thôn Nại Đông, xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành (giai đoạn 2).
 4. Dự án Điểm dân cư mới trung tâm xã Bình Minh, huyện Bình Giang (Báo cáo lại sau phiên họp UBND tỉnh tháng 8 lần 1).

​Thời gian: Từ 8h30' đến 9h45'.

*  Mời dự:
- UBND thị xã Kinh Môn, UBND huyện Nam Sách, UBND huyện Kim Thành, UBND huyện Bình Giang;
- Người đại diện theo pháp luật của Liên danh Tân Cương - Việt Bắc - Bình Minh, Công ty TNHH Khánh Hòa VN, Công ty TNHH Minh Hiệp (nội dung 4.1, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời);

5.  Sở Xây dựng báo cáo các nội dung:
- Tờ trình phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Kim Thành 2, huyện Kim Thành.
- Tờ trình bãi bỏ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch sinh thái sông Hương, huyện Thanh Hà.

Thời gian: Từ 9h45' đến 10h15'.

*  Mời dự:
- Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành (nội dung 5.1);

- Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà (nội dung 5.2).

6.  Sở Tài chính báo cáo các nội dung:
   • Tình hình sử dụng tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 chuyển nguồn sang 2023 và phương án sử dụng nguồn còn dư ngân sách cấp tỉnh năm 2023.
   • Về việc phê duyệt phương án điều chỉnh quyết toán giá trị quỹ đất Dự án Khu đô thị mới phía Đông thành phố Hải Dương.

Thời gian: Từ 10h15' đến 11h00'.

*  Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh (nội dung 6.1); Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương (nội dung 6.1, 6.2);

Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội (nội dung 6.2, giao UBND thành phố Hải Dương mời).

7.  Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo các nội dung:
   •  Tờ trình đề nghị phê duyệt giá đất làm căn cứ xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu khách sạn và Nhà chung cư Dự án đầu tư xây dựng Khu khách sạn và nhà chung cư hỗn hợp thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương (Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo).
   •  Tờ trình phê duyệt mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất Dự án đầu tư xây dựng Khu khách sạn và nhà chung cư hỗn hợp thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương (Sở Tài chính báo cáo)
Thời gian: Từ 11h00' đến 11h30'.
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương.

8. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Hải Dương báo cáo nội dung: Giải quyết khó khăn vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng - du lịch Hà Hải làm chủ đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Để phục vụ nội dung phiên họp, UBND tỉnh giao:
- Sở Xây dựng báo cáo: kết quả tiếp thu hoàn thiện Báo cáo liên quan đến quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng của 02 dự án đầu tư do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng - du lịch Hà Hải làm chủ đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Dương (Công văn số 2483/SXD-QHPTĐT ngày 07/12/2023)
- Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo: (1) về đề nghị hỗ trợ trong công tác bồi thường, GPMB đối với Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái thành phố Hải Dương (theo đề nghị của Công ty Công ty cổ phần đầu tư xây dựng - du lịch Hà Hải tại Văn bản số 66/Cty HH ngày 07/12/2023); (2) việc giao đất, tính tiền sử dụng đất đối với Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư đường vành đai phía Nam thành phố Hải Dương.
- ​UBND thành phố Hải Dương báo cáo: về việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất còn lại và việc tiếp nhận bàn giao trạm xử lý nước thải của Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái thành phố Hải Dương (theo đề nghị của Công ty Công ty cổ phần đầu tư xây dựng - du lịch Hà Hải tại Văn bản số 67/Cty HH ngày 07/12/2023).
Thời gian: Từ 11h30' đến 12h00'.
*  Mời dự:
- Đồng chí Tổ trưởng, Tổ phó và các đồng chí thành viên Tổ Công tác của các sở, ngành, địa phương: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Tư pháp, Cục Thuế tỉnh, UBND thành phố Hải Dương;
- Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương;
- Chủ tịch UBND phường Lê Thanh Nghị, Chủ tịch UBND phường Hải Tân - thành phố Hải Dương (giao UBND thành phố Hải Dương mời).
- Người đại diện theo tháp luật của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng - du lịch Hà Hải (giao UBND thành phố Hải Dương mời)