Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự phiên họp UBND tỉnh tháng 12, năm 2023 (Lần2)

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương, UBND ​tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 12, năm 2023 (Lần 2) vào sáng thứ Ba, ngày12 tháng 12 năm 2023 tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh.

​​I. Thành phần tham dự toàn bộ các nội dung: 

- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. 

- Đại biểu tham dự: 

+ Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

+ Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

+ Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

+ Các đồng chí Thành viên UBND tỉnh; 

+ Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; 

+ Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; 

+ Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xãhội, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh; 

+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liênquan. 

Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

 II. Nội dung họp: 

1. Sở Giao thông vận tải báo cáo nội dung: Tờ trình Dự thảo Quyết định Quy định về tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnhHải Dương. 

* Thời gian: Từ 7h30’ đến 8h00’. 

* Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các nội dung:

 2.1. Tình hình, tiến độ giải ngân vốn các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

 2.2. Về việc xem xét đề nghị điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy xử lý rác thải Seraphin Hải Dương (báo cáo lại sau phiên họp UBND tỉnh tháng 12 lần1).

* Thời gian: Từ 8h00’ đến 8h45’. 

* Mời dự: 

- Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh (nội dung 2.1, 2.2); 

- Đại diện Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (nội dung 2.1);

- Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà; Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Môi trường APT-Seraphin Hải Dương (nội dung 2.2, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời).  

3. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo các nội dung:  

3.1. Kết quả khắc phục các tồn tại, thiếu sót theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với Dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo của Công ty cổ phần AAV Group (báo cáo lại sau phiên họp UBND tỉnh tháng 12 lần 1).

3.2. Về việc Báo cáo tình hình xác định khối lượng, thẩm định dự toán đối với hạng mục xử lý bãi rác Sol Nam. 

* Thời gian: Từ 8h45’ đến 9h30’. 

* Mời dự: 

- Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh; Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần AAVGroup (nội dung3.1,giao Sở Tài nguyên và Môi trường mời); 

- Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương, Người đại diện theo pháp luật củaCông ty cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương (nội dung 3.2, giao Sở Tài nguyênvà Môi trường mời)

4. Sở Tài chính báo cáo nội dung: 

Về việc tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí sửa chữa, bảo trì trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. 

* Thời gian: Từ 9h30’ đến 10h00’.

 * Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhândân tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương. 

5. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo nội dung: 

5.1. Về việc cho chủ trương đối với Dự án nhà máy sản xuất WafferTechnology của Nhà đầu tư nước ngoài Perfect Light Co., Ltd. có tổng vốn đầu tư 50 triệu đô la Mỹ và có công đoạn xi mạ, làm sạch bề mặt kim loại bằng hóa  chất trong quy trình sản xuất tại Khu công nghiệp Cộng Hoà, thành phố Chí Linh.

5.2. Về việc tổng hợp, báo cáo về đề xuất bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Cộng Hoà, thành phố Chí Linh. 

* Thời gian: Từ 10h00’ đến 10h15’. 

* Mời dự: Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh; Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp Cao su Việt Nam (giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh mời). 

6. UBND huyện Kim Thành báo cáo nội dung: Phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp KimThành, huyệnKim Thành. 

* Thời gian: Từ 10h15’ đến 10h45’. 

* Mời dự: 

- Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh); 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Coma 18, đơn vị tư vấn (giao UBND huyện Kim Thành mời).

 7. Sở Xây dựng báo cáo nội dung: Về việc báo cáo đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Tân Trường mở rộng, tỷ lệ 1/200.

* Thời gian: Từ 10h45’ đến 11h15’. 

* Mời dự: - Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng; 

- Chủ đầu tư Khu công nghiệp Tân Trường mở rộng (giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh mời). 

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các nội dung: 

8.1. Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án Khu dân cư:

(1) Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới thôn Thượng Dương, xã Nam Chung, huyện Nam Sách. 

(2) Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư dịch vụ thương mại phía Bắc thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn.

 (3) Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Cổ Dũng, huyện KimThành.

8.2. Đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án khu dân cư: 

(1) Dự án Khu dân cư mới phía Bắc thôn Minh Thành, xã Lai Vu, huyện Kim Thành 

(2) Dự án Khu dân cư mới thôn Tân Hưng, xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành 

 (3) Dự án đầu tư xây dựng Điểm dân cư mới thôn Nại Đông, xã Tam Kỳ,huyện Kim Thành (giai đoạn 2). 

(4) Dự án Điểm dân cư mới trung tâm xã Bình Minh, huyện Bình Giang( Báo cáo lại sau phiên họp UBND tỉnh tháng 8 lần 1). 

* Thời gian: Từ 11h15’ đến 12h00’. 

 Mời dự: 

- UBND thị xã Kinh Môn, UBND huyện Nam Sách, UBND huyện KimThành, UBND huyện Bình Giang;

- Người đại diện theo pháp luật của Liên danh Tân Cương - Việt Bắc -Bình Minh, Công ty TNHH Khánh Hòa VN, Công ty TNHH Minh Hiệp (nội dung 8.1,giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời).