Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời Tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Thanh tra

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 3081/TTCP-VP ngày 21/12/2023 của Thanh tra Chính phủ về tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Thanh tra; Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chỉ đạo.

​Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức tham dự họp tại điểm cầu Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Từ 08 giờ 00, ngày 29/12/2023 (thứ Sáu). 

2. Hình thức tham dự Hội nghị: trực tuyến. 

3. Địa điểm: Hội trường tầng 1, Trụ sở Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

 4. Thành phần

 - Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

- Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh: Chánh Thanh tra, các Phó Chánh thanh tra; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; - Chánh Thanh tra các Sở, ngành; huyện, thị xã, thành phố;

- Phòng viên Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.​