Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy phép môi trường của Cơ sở sản xuất kinh doanh hàng may mặc - Công ty TNHH Ha Hae Việt Nam

​UBND t​​ỉnh Hải ​Dươn​g ban hành Quyết định số 3138/GPMT-UB​ND ngày 26/​12​/2023 về việc Cấp phép cho Công ty TNHH Ha Hae Việt Nam được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Cơ sở sản xuất kinh doanh hàng may mặc tại Km 50 + 460, Quốc lộ 5, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Chi tiết theo file đính kèm:​

T12-Giay phep moi truong Co so san xuat_ kinh doanh hang may mac cua Cong ty TNHH Ha Hae Viet Nam.pdf