Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy phép môi trường của Cơ sở sản xuất, gia công đồ dùng inox, Công ty cổ phần Vitek

UBND t​​ỉnh Hải ​Dươn​g ban hành Quyết định số 2839/GPMT-UB​ND ngày 04/​12​/2023 về việc Cấp phép cho Công ty cổ phần Vitek, địa chỉ tại Khu CN Quán Gỏi, xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Cơ sở sản xuất, gia công đồ dùng inox tại xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Chi tiết theo file đính kèm: