Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hải Dương ban hành thông cáo báo chí về xác định giá đất

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành thông cáo báo chí về nội dung Hướng dẫn số 3224/HD-UBND ngày 7/11/2022 và việc xác định giá đất cụ thể một số khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương thời gian qua.

Thông cáo báo chí nêu rõ trước một số nội dung kiến nghị của nhà đầu tư và phản ánh của một số báo, tạp chí về Hướng dẫn số 3224/HD-UBND của UBND tỉnh và một số phương án giá đất cụ thể của một số dự án, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức đối thoại, trao đổi làm rõ với các nhà đầu tư; đồng thời Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh đã chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tiếp tục trực tiếp làm việc, đối thoại, lắng nghe, giải thích, làm rõ các ý kiến.

Việc triển khai thực hiện xác định giá đất cụ thể của một số dự án khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong thời gian qua tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật Đất đai hiện hành và Hướng dẫn số 3224/HD-UBND ngày 7/11/2022 của UBND tỉnh.

Các nội dung trong Hướng dẫn số 3224/HD-UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh Hải Dương không trái với quy định của pháp luật và Luật Đất đai hiện hành; trong quá trình xây dựng hướng dẫn có tham khảo thực tiễn triển khai của một số tỉnh lân cận để đảm bảo mặt bằng chung và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh Hải Dương.

UBND tỉnh đề nghị nhà đầu tư chấp hành quyết định giá đất cụ thể đã được phê duyệt, đồng thời khẩn trương nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quyết định phê duyệt phương án giá đất cụ thể đã được UBND tỉnh ban hành.

Xem chi tiết Thông cáo báo chí tại file đính kèm:
thongcao.pdf