Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Năm 2024, Hải Dương có 276 cơ sở y tế đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hải Dương vừa công bố công nhận 276/282 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu năm 2024, giảm 17 cơ sở so với năm 2023.

Tất cả các cơ sở trên đều nhận khám chữa bệnh ngoại trú, 27 cơ sở nhận khám chữa bệnh cả ngoại trú và nội trú, gồm các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố.
Bệnh nhân có thẻ BHYT chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế huyện huyện Ninh Giang.jpg 
Bệnh nhân có thẻ BHYT chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế huyện huyện Ninh Giang

​TP Hải Dương có nhiều cơ sở đủ điều kiện nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu nhất với 36 cơ sở; huyện ít nhất là Bình Giang, 15 cơ sở. Một số đơn vị không còn đủ điều kiện nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu năm 2024 như Trạm Y tế các Công ty: TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch, TNHH Sumidenso Việt Nam, TNHH May Tinh Lợi, Trạm Y tế Trường Đại học Sao Đỏ…