Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hải Dương: Thu hút FDI đạt kỷ lục nhiều năm trở lại đây

Năm 2023, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Hải Dương đạt 1 tỷ 136 triệu USD, cao gấp 3,1 lần so với kết quả năm 2022, cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.
Năm 2023, tổng vốn đăng ký đạt 1 tỷ 136 triệu USD, tăng gấp 3,1 lần so với năm 2022, trong đó cấp mới cho 74 dự án với tổng vốn đăng ký 990 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 32 dự án với số vốn tăng thêm 140 triệu USD, 15 lượt góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị vốn góp 6 triệu USD.


Cũng trong năm 2023, Hải Dương đã cấp mới, điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho dự án có vốn đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 6.045 tỷ đồng, đạt 4.030% kế hoạch, trong đó cấp mới 9 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 2.925 tỷ đồng; điều chỉnh cho 6 lượt dự án DDI tăng vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm khoảng 3.120 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hải Dương còn ra thông báo/quyết định chấm dứt hoạt động của 9 dự án đầu tư gồm 07 dự án FDI chấm dứt hoạt động với tổng vốn đầu tư 15,1 triệu USD; 2 dự án DDI chấm dứt hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 238 tỷ đồng.