Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023

Ngày 27/12, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến tất cả các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 ( Ảnh TTXVN) 

Dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng dự.

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương và đồng chí Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương dự hội nghị trực tiếp tại Trung ương.

Các đồng chí lãnh đạo Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; cán bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Hải Dương.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Hải Dương 

Theo báo cáo năm 2023, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục ban hành nhiều quy định về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Theo đó, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 57.486 tổ chức đảng và 323.979 đảng viên; giám sát 42.979 tổ chức đảng và 147.197 đảng viên. Đồng thời giải quyết, tố cáo với 8 tổ chức đảng, 225 đảng viên, qua giải quyết đã xác định 4 tổ chức đảng và 46 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm…

Tại hội nghị, UBKT Trung ương đã đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng cho năm 2024. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu, cần nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm đối với công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện và hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã đạt được trong năm 2023.

Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chủ trương của Đảng là tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Vì vậy, đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu phải nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, tổ chức.

Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, nhất là trong xử lý những vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dễ xảy ra vi phạm, các vụ việc tham nhũng, lãng phí tiêu cực, "lợi ích nhóm".

Đồng chí cũng lưu ý, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần xác định phương hướng, nhiệm vụ, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo khả thi, thực chất, phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương, đơn vị. Đồng thời, tiếp tục quán triệt phương châm "giám sát phải mở rộng", "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm" để kịp thời nhắc nhở, cảnh báo phòng ngừa xảy ra vi phạm từ sớm, không để khuyết điểm, vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn kéo dài, lan rộng dẫn đến vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.