Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Sáng 14/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Bộ GD-ĐT với điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

HNTTGD-1.jpg

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến UBND tỉnh Hải Dương

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển đất nước. Các quan điểm, định hướng của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại Nghị quyết 29-NQ/TW phù hợp với xu thế phát triển giáo dục của thế giới và thực tiễn phát triển của nước ta.

Cả nước đã hoàn thành phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi; duy trì vững chắc, từng bước nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Ban hành và tổ chức triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực học sinh; chất lượng giáo dục phổ thông đại trà và mũi nhọn ngày càng nâng cao, được thế giới ghi nhận. 

Giáo dục thường xuyên phát triển đa dạng về nội dung và hình thức, góp phần xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời. Chất lượng giáo dục nghề nghiệp có chuyển biến tốt hơn, công tác đào tạo nghề cho công nhân và lao động nông thôn được quan tâm. 

Đổi mới giáo dục đại học gắn với tăng cường tự chủ đã tạo ra động lực mới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học, nhất là công bố khoa học quốc tế tăng mạnh; một số cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng trong nhóm đại học tốt nhất khu vực châu Á và thế giới. 

Công tác thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục được đổi mới, ngày càng thực chất, hiệu quả hơn. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cơ bản được chuẩn hóa, từng bước đảm bảo số lượng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được cải thiện, bước đầu đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đào tạo. Nhiều hạn chế, yếu kém trước đó nêu trong Nghị quyết 29-NQ/TW đã dần được khắc phục.  

nghi-quyet-29.jpeg

Các đại biểu chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về những cách làm hay, sáng tạo, đột phá của các địa phương trong triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW. Đồng thời đề xuất một số giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/TW trong thời gian tới, trong đó tập trung thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông theo hướng chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; thực hiện chủ trương một chương trình có nhiều bộ sách giáo khoa và xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa. 

Tiếp tục đổi mới Chương trình giáo dục mầm non; nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi. Giảm tỷ lệ mù chữ ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phấn đấu đến năm 2030 tối thiểu 90% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. 

Triển khai mô hình thành phố học tập trên toàn quốc; có ít nhất 50% huyện, quận, thị xã, thành phố của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được công nhận danh hiệu huyện, thành phố học tập và 35% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được công nhận danh hiệu tỉnh, thành phố học tập…