Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá 2 năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ

Chiều 21/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình 2 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06); phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024.

​​Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hải Dương có đồng chí: Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ phó Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh​; các đồng chí trong Tổ công tác Đề án 06 tỉnh; đại diện lãnh một số sở, ngành tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ phó Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hải Dương
Trong 2 năm qua, Đề án 06 đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo quyết liệt; các bộ, ngành và địa phương tập trung triển khai thực hiện. Đến nay, đã hoàn thành 67/77 nhiệm vụ trong lộ trình Đề án và 200/216 nhiệm vụ thuộc các chỉ thị, nghị quyết, công điện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đã hoàn thiện thể chế, hoàn thành 5/5 văn bản pháp luật theo lộ trình Đề án 06. Hoàn thành, cung cấp 25/25 dịch vụ công theo Đề án 06 và 13/28 dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong đó, có 23/25 dịch vụ công thiết yếu đã được thực hiện toàn trình.

Năm 2023, tỷ lệ người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến tại các địa phương đạt 58,2%; tại các bộ, ngành đạt 31,7%. Việc thực hiện các dịch vụ công thiết yếu hàng năm đã tiết kiệm cho Nhà nước 2.505 tỷ đồng. Ngoài ra, người dân bước đầu được hưởng các tiện ích khác như: vay tín chấp ngân hàng phục vụ tiêu dùng từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần phòng ngừa “tín dụng đen”, khám sức khỏe bằng sổ sức khỏe điện tử…​​

Năm 2024, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ đề xuất những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như: hoàn thiện pháp lý, tháo gỡ khó khăn về kinh phí, đẩy mạnh ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, phát triển tiện ích VneID, kết nối và chia sẻ dữ liệu.

 
​Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hải Dương

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện Đề án 06 thời gian qua. Đồng chí khẳng định việc thực hiện Đề án 06 triển khai đúng hướng, mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần nỗ lực hơn, hành động quyết liệt hơn, có trọng tâm, trọng điểm; phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu trong thực hiện Đề án 06. Tập trung vào việc: tiếp tục hoàn thiện pháp lý; thể chế hóa Luật Giao dịch điện tử; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng; đẩy mạnh số hóa, chia sẻ kết nối dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, tạo sự đồng thuận trong chuyển đổi số… để phục vụ hiệu quả hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Trong dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 26 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 06.