Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tư pháp

Chiều 25/12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2023, đánh giá kết quả công tác giữa nhiệm kỳ; triển khai công tác năm 2024, định hướng nhiệm vụ công tác đến hết nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.
​Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh  Hải Dương​ có đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hải Dương

Năm 2023, Bộ Tư pháp được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện 222 nhiệm vụ, đã hoàn thành 78 nhiệm vụ có thời hạn, đang tiếp tục thực hiện 144 nhiệm vụ không có thời hạn, nâng tổng số nhiệm vụ thực hiện từ đầu nhiệm kỳ đến nay 583 nhiệm vụ, đã hoàn thành 439 nhiệm vụ có thời hạn, không có nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành.

Công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật thực hiện hiệu quả. Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền được 515 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Các địa phương ban hành 3.763 VBQPPL cấp tỉnh; 2.523 VBQPPL cấp huyện và 1.750 VBQPPL cấp xã.

Bộ Tư pháp thẩm định đối với 44 đề nghị xây dựng VBQPPL, 238 dự án, dự thảo VBQPPL; tổ chức pháp chế các bộ, ngành thẩm định 543 dự thảo VBQPPL; các địa phương thẩm định 7.404 dự thảo VBQPPL.

Công tác thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính tiếp tục được quan tâm, đạt nhiều kết quả tích cực; công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tiếp tục được đổi mới, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tuyên truyền, PBGDPL. Các bộ, ngành, địa phương tổ chức 436.362 cuộc tuyên truyền pháp luật cho hơn 32.272.992 lượt người; tổ chức 10.936 cuộc thi cho hơn 11.480.199 lượt người dự thi; phát hơn 44 triệu tài liệu tuyên truyền, PBGDPL.

Cả nước có 10.596 đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt 95.2%. Công tác hoà giải ở cơ sở tiếp tục được Bộ Tư pháp, các địa phương chú trọng triển khai có hiệu quả, các hòa giải viên  tiếp nhận 90.522 vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành trung bình là 84,7%; một số địa phương có tỷ lệ hòa giải thành cao như: Vĩnh Long 96%, Long An 96%, Bạc Liêu, Bến Tre 94%, Tây Ninh 93%, Bình Dương 93%, Bà Rịa - Vũng Tàu 92%...

Công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ quan THADS đã thi hành xong 575.667 việc, tăng 36.377 việc  so với cùng kỳ năm 2022. Về tiền đã thi hành xong hơn 89.505 tỷ đồng, tăng 18,96% so với cùng kỳ năm 2022. Cả nước có 54/63 tỉnh, thành phố đang triển khai thực hiện số hóa Sổ hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 87/2020/NĐ-CP, Sổ hộ tịch được số hóa 2.524.892 sổ với gần 50 triệu dữ liệu, trong đó, đã cập nhật vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trên 36 triệu dữ liệu.

Các địa phương thực hiện đăng ký khai sinh mới 1.557.149 trường hợp (giảm 13,9% so với năm 2022), đăng ký khai sinh lại 535.868 trường hợp (giảm 39,6% so với năm 2022); đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 8.038 trường hợp. Các cơ quan đăng ký hộ tịch khai tử tổng số 661.578 trường hợp; đăng ký kết hôn 704.726 cặp; đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 24.804 trường hợp …​

Tại hội nghị, đại biểu ở các điểm cầu đã tham luận, phát biểu ý kiến đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, giới thiệu mô hình, cách làm mới, hiệu quả, các khó khăn, hạn chế và nguyên nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; đồng thời đề xuất giải pháp, phương hướng nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2024, đến hết nhiệm kỳ. Trong đó tập trung vào các nội dung như: khó khăn trong triển khai Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp phiếu lý lịch tư pháp; phát huy vai trò của ban chỉ đạo thi hành án dân sự cấp tỉnh; giải pháp thực hiện hiệu quả Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trong lĩnh vực thi hành án dân sự; công tác rà soát và xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật…
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hải Dương

​Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chúc mừng và biểu dương những kết quả tích cực mà ngành tư pháp đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, ngành tư pháp tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật kịp thời và có chất lượng; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đề nghị các dự án, dự thảo trình Chính phủ phải kịp thời hơn nữa; nâng cao chất lượng thi hành pháp luật, đưa pháp luật gần với cuộc sống bằng các biện pháp tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật; chú trọng công tác xây dựng ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh; tích cực, chủ động phòng ngừa và tăng cường năng lực giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong hoạt động đầu tư quốc tế…

Tại hội nghị đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023.