Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Khai mạc Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII

Sáng 6/12, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII khai mạc Kỳ họp thứ 19
​​​​​​Chủ tọa tại kỳ họp gồm các đồng chí: Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. 
Tham dự kỳ họp có đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương.​

​Tới tham dự kỳ họp còn có các đồng chí: Bùi Thanh Quyến, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Mạnh Hiển, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh qua các thời kỳ.
​​

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương phát biểu khai mạc kỳ họp

Tình hình kinh tế - xã hội đạt kết quả khả quan

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương nhấn mạnh năm 2023, tỉnh Hải Dương thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh kinh tế trong nước chịu nhiều tác động bởi tình hình thế giới với những diễn biến phức tạp, khó lường. Nhưng với nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 đạt kết quả khả quan với nhiều thay đổi tích cực so với năm 2022, có 13/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Hiệu nhấn mạnh ​kỳ họp lần này còn nghe và cho ý kiến vào Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động của HĐND, UBND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay. Trong giai đoạn từ 2021 -2023, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 8,58%/năm; tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn ước đạt 62 nghìn tỷ đồng. Tỉnh Hải Dương đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện khâu đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Hải Dương là đơn vị cấp tỉnh thứ 5 trong toàn quốc được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn. Tiếp tục làm tốt công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, các chính sách an sinh xã hội. Cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân (thu nhập bình quân đầu người tăng từ 51,9 triệu năm 2020 lên 65,8 triệu năm 2023).

​Thẳng thắn chỉ ra​ những hạn chế​

Tuy nhiên, ​đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu chỉ ra ​một số hạn chế đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ ra qua đánh giá, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đó là: Trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội hằng năm còn một số chỉ tiêu không đạt (Năm 2021 có 3/14 chỉ tiêu không đạt; Năm 2022 có 7/16 chỉ tiêu không đạt). Trong đó, một số vấn đề được dự báo sẽ rất khó khăn như tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP bình quân cả nhiệm kỳ ước tính đạt 8,92%/năm (không đạt mục tiêu trên 9%); thu ngân sách 3 năm đầu kỳ không có nhiều đột phá, còn phụ thuộc vào hoạt động của một số doanh nghiệp lớn, tốc độ tăng thu nội địa dự kiến không đạt kế hoạch đề ra (3,3% so với mục tiêu 10%).

Còn lúng túng trong phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và bàn giao các khu dân cư, khu đô thị mới, việc giải ngân vốn đầu tư công, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước... còn hạn chế, lúng túng trong tháo gỡ những vướng mắc.

Tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu thuốc, nhân lực, trang thiết bị y tế chưa được khắc phục kịp thời; việc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và thu hút đầu tư vào tỉnh chưa hiệu quả; nhiều kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp chưa được giải quyết thỏa đáng, kịp thời; chậm triển khai kế hoạch phát triển nhà ở xã hội và các dự án bất động sản; lúng túng trong tính tiền sử dụng đất của các dự án làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và nguồn thu ngân sách; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư còn nhiều điểm nghẽn; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn vướng mắc, chưa được giải quyết dứt điểm. Việc quản lý, khai thác và sử dụng bến bãi, đất đai, khoáng sản, tài nguyên môi trường, xử lý chất thải... còn nhiều vi phạm ở một số địa phương.

​Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu đề nghị các đại biểu cần tập trung thảo luận làm rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra những giải pháp khắc phục hiệu quả, khả thi trong nửa cuối nhiệm kỳ. Đặc biệt cần phân tích làm rõ những kết quả nổi bật của năm 2023 nhằm rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp hiệu quả để có thể phát huy tối đa những kết quả của năm 2023, có bước phát triển đột phá trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024.​
 
Các đại biểu biểu quyết thông qua nội dung chương trình kỳ họp

Xem xét những nội dung cử tri quan tâm


Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Hiệu cho biết, tại kỳ họp HĐND tỉnh sẽ nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tình hình tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp; xem xét báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023, phương hướng 2024; báo cáo việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả giám sát chuyên đề theo kế hoạch. Đây là những nội dung được đông đảo cử tri quan tâm, vì vậy đồng chí​ đề nghị các đại biểu nghiên cứu, thảo luận, chỉ ra những bài học kinh nghiệm về giải pháp giải quyết những hạn chế tồn tại để tiếp tục xây dựng chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu. Đây là phương thức giám sát quan trọng đối với những người được lấy phiếu tín nhiệm. Căn cứ báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm, báo cáo kết quả hoạt động của HĐND, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Hiệu đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh thận trọng, khách quan nghiên cứu, đánh giá trong ghi phiếu tín nhiệm đối với từng chức danh do HĐND bầu.

Toàn cảnh kỳ họp 

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, nội dung trình kỳ họp thứ 19 rất lớn, đặt ra yêu cầu cao đối với HĐND, đại biểu HĐND và các đại biểu tham dự kỳ họp. Đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp tích cực nghiên cứu tài liệu, thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, để HĐND xem xét quyết định đúng đắn các nội dung, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra trong  từ ngày 6-8/12/2023 và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương.


Kỳ họp​ này, HĐND tỉnh sẽ xem xét 08 báo cáo, 30 tờ trình của UBND tỉnh, 27 báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và thảo luận, đánh giá về: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương; tình hình thực hiện và phương án điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2023, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024; Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động của HĐND, UBND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay; Phương án phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và một số nội dung quan trọng khác