Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Khối thi đua các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Chiều 25/12, Khối thi đua các tổ chức xã hội, tổ chức  xã hội nghề lànghiệp tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

tkkhoithiduaxhnn-1.jpg

​​Các đơn vị trong khối thảo luận đánh giá kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2023

Khối thi đua có 10 đơn vị thành viên bao gồm: Liên hiệp các tổ chức  hữu nghị, Hội Nhà báo, Hội Luật gia, Ban Đại diện Hội người cao tuổi, Hội Khuyến học, Hội Đông Y, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Hội Cựu thanh niên xung phong. Năm 2023, Liên hiệp các tổ chức  hữu nghị là trưởng khối, Phó trưởng khối là Hội Nhà báo.

Trong năm 2023, Khối thi đua các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, triển khai tổ chức các hoạt động của khối gắn với hoạt động của đơn vị mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đơn vị trong khối đã thực hiện tốt Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối thi đua, tích cực triển khai thực hiện kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng, nội dung giao ước thi đua của khối năm 2023.

Tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã thống nhất đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho Hội Nhà báo tỉnh và tặng bằng khen cho Hội Người mù tỉnh. Đồng thời, thống nhất trong năm 2024 bầu trưởng khối thi đua là Hội Nhà báo tỉnh, phó trưởng khối là Hội Người mù tỉnh.

tkkhoithiduaxhnn-2.jpg

Đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức  hữu nghị tỉnh trao cờ đơn vị trưởng khối năm 2024 cho lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh

Trong thời gian tới, các đơn vị trong khối kiến nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan tạo điều kiện hỗ trợ về kinh phí và cơ sở vật chất cho các hội hoạt động. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi đua khen thưởng cho các địa phương, đơn vị để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng...