Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVII: Thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 7/12, kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

​​​layphieutinnhiem71223.jpeg

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh​​ phát biểu tại phiên làm việc sáng 7/12, kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khoá XVII

Phát biểu chỉ đạo nội dung lấy phiếu tín nhiệm, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người được HĐND tỉnh bầu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, giúp họ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội "về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn". Theo Quy định tại Khoản 5, Điều 2 Nghị quyết số 96/2023/QH15: "Không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm". Sau khi rà soát, đối chiếu quy định có 5 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu trong năm 2023 không lấy phiếu tín nhiệm và có 24 người được lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Trưởng Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh. Trong 24 người được lấy phiếu tín nhiệm, khối HĐND tỉnh là 5 người, khối UBND tỉnh là 19 người. Phiếu tín nhiệm có 3 mức đánh giá: "Tín nhiệm cao", "Tín nhiệm", "Tín nhiệm thấp".

bophieutinnhiem.jpg

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

 Với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, thận trọng, khách quan, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu là 58/58 đại biểu HĐND tỉnh.

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã được công bố tại phiên họp, tất cả 24 người được lấy phiếu tín nhiệm đều có số phiếu "tín nhiệm cao" trên 2/3 tổng số phiếu bầu hợp lệ​. 

Kết quả cụ thể như sau:

​Số TT           Họ và tên               Chức vụ  Số  phiếu tín nhiệm
1
Nguyễn Thị Ngọc BíchUV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh

Tín nhiệm cao: 56

Tín nhiệm: 1

Tín nhiệm thấp: 1

2Nguyễn Khắc ToảnTỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Tín nhiệm cao: 56

Tín nhiệm: 2

Tín nhiệm thấp: 0

3

Bùi Học Anh

 

Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh

Tín nhiệm cao: 55

Tín nhiệm: 3

Tín nhiệm thấp: 0

4Trịnh Thúy NgaTrưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh

Tín nhiệm cao: 56

Tín nhiệm: 2

Tín nhiệm thấp: 0

5Nguyễn Thị HườngTrưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh

Tín nhiệm cao: 55

Tín nhiệm: 3

Tín nhiệm thấp: 0

6Triệu Thế HùngPhó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Tín nhiệm cao: 39

Tín nhiệm: 12 

Tín nhiệm thấp: 7

7Lưu Văn BảnUV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Tín nhiệm cao: 53

Tín nhiệm: 5

Tín nhiệm thấp: 0

8Nguyễn Minh HùngTỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Tín nhiệm cao: 54

Tín nhiệm: 4

Tín nhiệm thấp: 0 

9Trần Văn QuânTỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Tín nhiệm cao: 54 

Tín nhiệm: 2

Tín nhiệm thấp: 2

10Bùi Quang BìnhỦy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh

Tín nhiệm cao: 45

Tín nhiệm: 12

Tín nhiệm thấp: 1

11Lê Hồng DiênỦy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư

(01 phiếu không hợp lệ)

Tín nhiệm cao: 39

Tính nhiệm: 17

Tín nhiệm thấp: 1

12Nguyễn Văn ĐoànỦy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Xây dựng

(01 phiếu không hợp lệ)

Tín nhiệm cao: 38

Tín nhiệm: 16

Tín nhiệm thấp: 3

13Nguyễn Viết HảiỦy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Tín nhiệm cao: 46

Tín nhiệm: 12

Tín nhiệm thấp: 0

14Trần Văn HảoỦy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương

Tín nhiệm cao: 42

Tín nhiệm: 12

Tín nhiệm thấp: 4

15Bùi Sỹ HoànỦy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp

Tín nhiệm cao: 40

Tín nhiệm: 16

Tín nhiệm thấp: 2

16Cao Ngọc QuangỦy viên UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh

Tín nhiệm cao: 48

Tín nhiệm: 10

Tín nhiệm thấp: 0

17Nguyễn Trọng TuệỦy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính

Tín nhiệm cao: 49

Tín nhiệm: 7

Tín nhiệm thấp: 2

18Bùi Thanh Tùng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động TB&XH

Tín nhiệm cao: 45

Tín nhiệm: 13

Tín nhiệm thấp: 0

19Vũ Văn TùngỦy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Tín nhiệm cao: 45

Tín nhiệm: 11

Tín nhiệm thấp: 2

20Bùi Văn Thăng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tín nhiệm cao: 52

Tín nhiệm: 6

Tín nhiệm thấp: 0

21Nguyễn Cao ThắngỦy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông

Tín nhiệm cao: 44

Tín nhiệm:13

Tín nhiệm thấp: 1

22Hoàng Văn ThựcỦy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tín nhiệm cao: 51

Tín nhiệm:4

Tín nhiệm thấp: 3

23Nguyễn Thành TrungỦy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch

Tín nhiệm cao: 50

Tín nhiệm: 8

Tín nhiệm thấp: 0

24Lương Văn ViệtỦy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Tín nhiệm cao: 54

Tín nhiệm: 4

Tín nhiệm thấp: 0