Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lịch tạm ngừng cung cấp điện tuần 21 (Từ ngày 22/5/2023 đến 28/5/2023)

Lịch tạm ngừng cung cấp điện tuần 21 (Từ ngày 22/5/2023 đến 28/5/2023) trên địa bàn tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:
STT Thành Phố, Huyện, Thị Xã Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Khu vực mất điện Nguyên nhân mất điện
Ngày 24/5
1Huyện Bình Giang07h0008h00
 • Công ty Tiến Long mất điện TBA Tiến Long 320 KVA
Công tác theo kế hoạch
2Huyện Bình Giang08h0009h00
 • Lữ Đoàn 214 mất điện TBA Lữ Đoàn 214 – 100 KVA
Công tác theo kế hoạch
3Huyện Bình Giang09h0010h00
 • Xã Tráng Liệt mất điện khu vực KDC Tây Bắc( TBA KDC Tây Bắc 2 – 400 KVA)
Công tác theo kế hoạch
4Huyện Bình Giang10h0011h00
 • Xã Tráng Liệt mất điện khu vực KDC Tây Bắc( TBA KDC Tây Bắc 3 – 400 KVA)
Công tác theo kế hoạch
5

Huyện Ninh Giang

05h30

14:00

- Xã: Nghĩa An; Đông Xuyên; Vạn Phúc; Ninh Hải, Hồng Dụ, Hiệp Lực.

- Công ty: Hộ KD Đào Văn Viển; TNHH MTV SenYing; May Việt Khang; TNHH XD & TM TDH Nam Dương;

Công tác theo kế hoạch
6Huyện Kim Thành07h3011h30

* Xã:.  

* KH: TBA Nam Tài Q -1.500kVA ÎĐZ373E8.22.

ĐL Kim Thành thực hiện: Thay thế nâng công suất TI tại TBA Nam Tài Q -1.500kVA
7Huyện Kim Thành07h3009h30

* Xã:.  TBA Cộng Hòa D - 400kVA ÎĐZ373E8.6

* KH:

ĐL Kim Thành thực hiện: Thay thế nâng công suất TI tại TBA Cộng Hòa D - 400kVA
8Huyện Kim Thành09h3011h30

* Xã:.

* KH: TBA Đóng Tàu Thành Long B -630kVA ÎĐZ375E8.6

ĐL Kim Thành thực hiện: Thay thế nâng công suất TI tại TBA Đóng Tàu Thành Long B -630kVA
9Huyện Thanh Miện

05h30'

14h00'

05h50'

14h20'

- Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Phù Tải, Đan Giáp, Võ Văn xã Thanh Giang và toàn bộ xã Hồng Phong.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Nhà Máy Nước, Nhà Máy Nước 1, Tự Dùng Bơm My Động.

Chuyển phương thức cấp điện.
10TP Hải Dương05h0006h45
 • Mất điện 1 phần khu vực Xã Nam Đồng
Thực hiện công việc theo kế hoạch
Ngày 25/5
1Huyện Gia Lộc06h0010h30- các TBA khách hàng chuyên dùng: Bệnh viện Nhi HD, Bệnh viện Thần Kinh, Cơ giới Phúc Tuấn, Chiếu sáng đường 62m số 3 + số 4, Trung tâm khoa học Công nghệ.Công tác theo KH
2Huyện Ninh Giang08h0009h30 Nhà máy nước Quyết Thắng

 

Công tác theo kế hoạch

3Huyện Ninh Giang09h3011h30 Nhà máy nước Tân Hương

 

Công tác theo kế hoạch

4Huyện Kim Thành08h0011h00

* Xã:.

* KH: TBA XiNan - 2x630kVA ÎĐZ375E8.6

ĐL Kim Thành thực hiện: Thay thế nâng công suất TI tại TBA XiNan - 2x630kVA
5TP Hải Dương06h0010h30
 • Mất điện một phần khu vực Xã Liên Hồng
Thực hiện công việc theo kế hoạch
6TX Kinh Môn07h3008h30TBA Quang Trung 3 (Một phần xã Quang Thành)Công tác theo .kế hoạch
7TX Kinh Môn08h3009h30TBA Hiệp Hòa 2 ( Một phần xã Hiệp Hòa )Công tác theo .kế hoạch
8TX Kinh Môn09h3010h30TBA Lê ninh D ( Một phần xã Lê Ninh )Công tác theo .kế hoạch
9TX Kinh Môn10h3011h30TBA Lê Ninh F ( Một phần xã Lê Ninh )Công tác theo .kế hoạch
10TX Kinh Môn11h3012h30TBA Lê Ninh B ( Một phần xã Lê Ninh )Công tác theo .kế hoạch
Ngày 26/5
1TX Kinh Môn07h3008h30TBA Thất Hùng 1 (Một phần Phường Thất Hùng)Công tác theo .kế hoạch
2TX Kinh Môn08h3009h30TBA Bạch Đằng 2 ( Một phần xã Bạch Đằng )Công tác theo .kế hoạch
3TX Kinh Môn09h3010h30TBA Bạch Đằng C ( Một phần xã Bạch Đằng )Công tác theo .kế hoạch
4TX Kinh Môn10h3011h30TBA Bạch Đằng D ( Một phần xã Bạch Đằng )Công tác theo .kế hoạch
5TX Kinh Môn11h3012h30TBA Bạch Đằng 1 ( Một phần xã Bạch Đằng )Công tác theo .kế hoạch
6TX Kinh Môn12h3013h30TBA Bơm Trạm Lộ ( Một phần xã Bạch Đằng )Công tác theo .kế hoạch
7TX Kinh Môn08h0012h00TBA Huề Trì B ( Một phần Phường Huề Trì )Công tác theo .kế hoạch
8TX Kinh Môn09h3013h30TBA Bích Nhôi A ( Một phần Phường Minh Tân )Công tác theo .kế hoạch
Ngày 27/5
1Huyện Thanh Hà06h0010h00

Các xã: Thanh Hồng, một phần xã Thanh Quang.

Công ty may Đinh Trịnh Tú, Chiếu sáng cầu Thái Bình, NM nước Trường Thành.

Công tác kế hoạch
2Huyện Ninh Giang

 

05:00

 

05:10

-Xã: Hồng Phúc;Hưng Long;Văn Hội

- Cty: May Hải Anh;Glory;Minh Thái; Haichuang; Gạch Hưng Long;XNKTCTTL Ninh Giang

Chuyển phương thức cấp điện
 

13:00

13:10

Chuyển phương thức cấp điện
3Huyện Kim Thành

06h00

 

06h20

· ĐZ 373E8.23:

 * Xã:  Liên Hòa C+G

* Công ty: Đào Mạnh Dần

ĐL Thanh Hà Chuyển PTVH
10h0010h20
4Huyện Kim Thành

06h00

 

17h20

 

ĐZ373 E8.22 từ Xt đến CD373-7/46 Kim Liên

* Xã:. Kim Liên, TT phú Thái

* KH:

CS Cầu Thái 100, Nam Tài I 1500, Nam Tài T 1500, Nam Tài K 2000, Nam Tài M 1500, Kiến Hoa Đất Việt 2500+1000, Song Toàn 400, Phúc An A 400, 560, Huy Văn E 630, Huy Văn D 630, Huy Văn C 630, Phúc Sơn 1500, Hoàng Giang 400, Đình Phú 180, Nam Linh 630, Đóng Tàu Hoàng Gia 630, Giầy Bình Dương 560, Hùng Ngọc 750, Cty 01-6 180, Ngân Hàng 100, Chi Cục Thuế 100, Huy Văn F, Sơn Globalite 320, Hướng dẫn viên du lịch 180, , XD Kim Lương 25, Yvone 800, Huy Hoàng 800, Phúc An B 560,  BCH 700, Đóng tàu Hoàng Gia A 1250, Hoàng Giang B 750, Hanogo 750, cọc ống Kiến Hoa Đất Việt 1250 

ĐL Kim Thành công tác.
5Huyện Kim Thành06h0006h20

ĐZ373 E8.22 sau CD373-7/46 Kim Liên ÷ CD377-7/31 nhánh Kim Liên 5, CD22 Móc Lèo, CD92, CD372-7/09 nhánh Cầu Phú Thái 2

* Xã:. TT Phú Thái, Phúc Thành

* KH: Hoàng Trường 630,  Vận Tải Trường An 1500, Nam Tài P 1500, Nam Tài o 1500, Nam Tài L 1500, Nam Tài S 1500, Nam Tài R 1500, Nam Tài Q 1500, Cơ khí Thắng Lợi 320, Nam Tài G 1000, Nam Tài E 1500, InJaViNa 630+400, Nam Tài C 1000, May Đông Tài 1500, Nam Tài B 1000, Nam Ninh 560, XD Trung Kiên B 30, CS QL5 Phú Thái 50, BĐ Phú Thái 100, , Nhà Máy NC Phú Thái 180 A, Nhà Máy NC Phú Thái 180 B, Viễn Thông KT 50, , Nam Tài A 500, Hưng Long B 320, Nam Tài X 2000+1000, , Nam Tài Y 1000, Nam Tài F 1000, Nam Tài D 2000, Vinh Phát 1600, Nam Tài Z 1000

Chuyển PTVH ( Thao tác  CD373-7/09 nhánh Cầu Phú Thái 2 )
17h0017h20
6Huyện Kim Thành

06h00

 

06h20

 

ĐZ 372 E8.6:

* Xã: Tuấn Hưng I+F, Cam Đông 2

* Công ty: Vĩnh Lộc, Than Việt Phát

 
17h0017h20
7Huyện Thanh Miện

05h00'

 

13h00'

 

- Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Phù Tải, Đan Giáp, Võ Văn xã Thanh Giang và toàn bộ xã Hồng Phong.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Nhà Máy Nước, Nhà Máy Nước 1, Tự Dùng Bơm My Động.

Công tác theo kế hoạch
8TP Hải Dương06h0012h00
 • Mất điện một phần khu vực Phường Bình Hàn, Phường Việt Hòa. Dọc Đường QL5A  theo hướng HP-HN Ngã Tư 559  đến Ngã Tư Minh Ngọc 
Thực hiện công việc theo kế hoạch
9TP Hải Dương05h3005h50
 • Mất điện một phần khu vực Phường Bình Hàn, Phường Nhị Châu. Dọc Đường QL5A theo hướng HP-HN từ Cầu Phú Lương đến Ngã Tư 559 
Chuyển PTVH
10TP Hải Dương12h3012h50
11Thành Phố Chí Linh05h0014h00- Mất điện một phần khu vực phường Hoàng Tân, phường Bến Tắm, xã Bắc An, xã Hoàng Hoa Thám.Công tác theo kế hoạch
12TX Kinh Môn06h0006h20 Công ty: Thành Dũng, Minh Tuấn, Phú Hưng, Long Thành.Công tác theo .kế hoạch
17h0017h20  
Ngày 28/5
1Huyện Cẩm Giàng07h0010h00

C.ty:,ANT , UMC 2, Chi Hua, Jaguar, Pegasus, Đinh ốc vít Evegreen, Mascot, Uniden VN, SanKyu, Yas Real Estate VN, Valqua, VIFON, Khung nhà thép SBC, ABSFIL VINA, ZUNOW, SanSei, Jupiter, Minh Phú, Leong Hup, Showa valve, Three coler stone (TCS), Xử lý nước thải KCN Tân Trường,

Xã: Tân Trường (TBA Thôn Phú Xá)

Công tác theo kế hoạch
2Huyện Kim Thành05h0011h20

ĐZ377E8.22 ÷ CD377-7B/01 (LL377-375E8.22), CD377-7/01 nhánh Kim Anh 1, CD373-7/07 nhánh Kim Liên 3, CD377-7/31 nhánh Kim Liên 5, CD377-7/34 nhánh Kim Liên 1, CD377-7/01 nhánh Bơm Đại Đức

* Xã:.Kim liên,Kim Anh, Kim Tân, Đống Cẩm, Kim Tân, Tam Kỳ .

* KH: Cấp nước Kim Tân 100 Tuấn Tú 630, Tân An 500, QC PKKQ 50, XD Hà Nội 1250, Nam Tài U 750, Nam Tài H 1500, Nam Tài V 2000,

 

ĐL Kim Thành công tác
3Huyện Kim Thành05h0005h20

Chuyển phương thức ĐZ377E8.22 từ sau CD377-7/01 nhánh Kim Anh 1 ÷ CD373-7/02 nhánh An Thái 1

* Xã:.  .

Văn Chúc B 560, Kim Anh D 560, Kim Anh B 560, Quyết Thắng 630

* KH: 

ĐL Kim Thành công tác
11h0011h20
4Huyện Kim Thành04h4505h00

Chuyển phương thức ĐZ377E8.22 từ sau CD377-7/01 nhánh Bơm Đại Đức ÷ CD375-7/146 Đình Giọng

* Xã:.Tam kỳ, Đại Đức

* KH: Minh Trường Sơn 560, Thái Dương 1000 Vụ Hát Tường A+B+C, 

ĐL Kim Thành công tác
11h1511h30
5Huyện Kim Thành04h4505h00

ĐZ375E8.22 từ sau  Rec375/54 Kim Đính- Hết

* Xã:.

Kim Đính, Đại Đức, Đồng Cẩm, Liên Hòa, Bình Dân

* KH: Bùi Văn Tam 250, , Đồng Văn Nhượng 400 VLXD Bình Dân A+B 630, Mạnh Ngân A 1250, Giày Victory 2*2500 Trần Thị Oanh 320, Trường Thịnh Phát 1000, Thái Nguyên 320, Trần Thị Nga 560, Nguyễn Văn Lớn 630, Dại An 320

ĐL Kim Thành công tác
11h1511h30
6TP Hải Dương06h0010h00
 • Mất điện khu vực dọc QL5A theo hướng HP-HN từ khu vực Đại đội thiết giáp đến Công ty Việt Á
Thực hiện công việc theo kế hoạch
7TP Hải Dương06h0015h00
 • Mất điện khu vực dọc QL5A theo hướng HP-HN từ khu vực Công ty Tân Cương đến Công ty Taihee Vina
Thực hiện công việc theo kế hoạch
8TX Kinh Môn05h3011h00 Công ty: Cường Thịnh, TH Phú Thịnh, Mỏ Đá Thống Nhất, Tân Sơn Cơ Giới, Tân Đông, Ánh Hồng, MTV-9, Áng Bát, VT Minh Tuấn, Thanh Quyết, Bùi Minh Ngọc.Công tác theo .kế hoạch
Ngày 29/5
1Huyện Bình Giang

07h30

Ngày 29/05

08h30

Ngày 29/05

Xã:

 • Xã Tân Hồng : mất điện Khu vực Trạm Bơm Tân Hồng- xã Tân Hồng ( MBA Bơm Tân Hồng- 320 kVA)
Công tác theo kế hoạch
2Huyện Bình Giang

08h30

Ngày 29/05

09h30

Ngày 29/05

Xã:

 • Xã Tân Hồng : mất điện Khu vực Thôn Mộ Trạch - xã Tân Hồng ( MBA Mộ Trạch A- 320 kVA)
Công tác theo kế hoạch
3Huyện Bình Giang

09h30

Ngày 29/05

10h30

Ngày 29/05

Xã:

 • Xã Tân Hồng : mất điện Khu vực Thôn Mộ Trạch - xã Tân Hồng ( MBA Mộ Trạch B- 400 kVA)
Công tác theo kế hoạch
4Huyện Bình Giang

10h30

Ngày 29/05

11h30

Ngày 29/05

Xã:

 • Xã Tân Hồng : mất điện Khu vực Thôn Mộ Trạch - xã Tân Hồng ( MBA Mộ Trạch 3 - 180 kVA)
Công tác theo kế hoạch
5Huyện Bình Giang

14h30

Ngày 29/05

15h30

Ngày 29/05

Xã:

 • Xã Bình Minh : mất điện Khu vực Thôn Tân Phong - xã Bình Minh  ( MBA Tân Phong C - 180 kVA)
Công tác theo kế hoạch
6Huyện Bình Giang

15h30

Ngày 29/05

16h30

Ngày 29/05

Xã:

 • Xã Tân Hồng : mất điện Khu vực Thôn Mộ Trạch - xã Tân Hồng ( MBA Mộ Trạch 2 - 400 kVA)
Công tác theo kế hoạch​