Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phiên họp UBND tỉnh tháng 11- lần 10

Sáng 28/11, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 10 trong tháng 11 để xem xét báo cáo, đề xuất của các sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Cục Thuế tỉnh và UBND thành phố Hải Dương. Đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

UBhop281123-1.jpg

Đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp

Xem xét cho ý kiến vào tờ trình về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh thống nhất theo đề xuất Sở Thông tin Truyền thông. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua, việc bố trí nguồn lực, kinh phí của tỉnh cho việc đầu tư trang thiết bị, nhân lực để phục vụ cho hoạt động của cơ quan báo chí của tỉnh còn khiêm tốn. Việc ban hành quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử trên địa bàn tỉnh Hải Dương là cần thiết góp phần bảo đảm nâng cao chất lượng đáp ứng được nhu cầu tiếp nhận thông tin, nhu cầu văn hoá, tinh thần của người dân trên đia bàn tỉnh. Hiện nay, một số tỉnh, thành phố trong cả nước đã ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử với mức áp dụng khá cao so với định mức của Bộ Thông tin và Truyền thông. Với mức đề xuất áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông vẫn còn thấp so với một số tỉnh. UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị, đặc biệt ý kiến than gia của Sở Tài chính; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện tờ trình, trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

UBhop281123-2.jpg

Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và truyền thông báo cáo tại phiên họp

Đối với nội dung báo cáo của Cục Thuế tỉnh về việc xem xét, giải quyết đề xuất, kiến nghị của Công ty TNHH Quốc tế Nam Tài,  UBND tỉnh thống nhất giao các sở, ngành: Ban Quản lý các khu công nghiệp, kế hoạch và đầu tư, tài chính, xây dựng, tài nguyên và môi trường, công thương, Cục Thuế, UBND huyện Kim Thành và Chủ đầu tư hạ tầng KCN Phú Thái có báo cáo đánh giá làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình trong tiến trình triển khai đầu tư KCN Phú Thái gửi về UBND tỉnh trước ngày 1/12. Ban Quản lý các Khu công nghiệp có trách nhiệm tổng hợp báo cáo của các sở, ngành liên quan để báo cáo UBND tỉnh trước ngày 4/12.

Tại phiên họp, UBND tỉnh xem xét và cho ý kiến vào dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Phó Chủ tịch thường trực UNBND tỉnh Lưu Văn Bản giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tiếp thu ý kiến của các sở, ngành, hoàn thiện dự thảo để trình UBND tỉnh ban hành.

Đối với tờ trình của Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp về kết quả đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp phía Tây Việt Hoà, thành phố Hải Dương, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Công Thương bổ sung, điều chỉnh báo cáo, trong đó làm rõ mục tiêu thành lập cụm công nghiệp để bố trí cho các doanh nghiệp thuộc diện phải di dời trong thành phố Hải Dương, tránh tình trạng chủ đầu tư lựa chọn, chấp thuận nhà đầu tư không đúng mục tiêu.

UBhop281123-3.jpg

 Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo tại phiên họp

Tại phiên họp, UBND tỉnh cơ bản thống nhất với báo cáo của Sở Xây dựng về việc lập Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024 của tỉnh, đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh bổ sung hoàn thiện báo cáo trình UBND tỉnh phê duyệt.

Về việc giải quyết đề nghị của Cục Thuế tỉnh đối với địa điểm xây dựng trụ sở làm việc mới, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị Cục Thuế tỉnh báo cáo ngành dọc và được cơ quan ngành dọc cấp trên là Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế chấp thuận, trao đổi với UBND tỉnh về việc cho di chuyển địa điểm xây dựng trụ sở. Từ đó xây dựng phương án di chuyển, xử lý tài sản theo đúng quy định.

Cho ý kiến về chủ trương lựa chọn vị trí xây dựng bảo tồn hình tượng ống khói Nhà máy Sứ Hải Dương, UBND tỉnh thống nhất giao UBND thành phối Hải Dương, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án bảo tồn giá trị văn hoá, lịch sử của Nhà máy Sứ gắn với hai lần được Bác Hồ về thăm. Trong đó, UBND thành phố phối hợp Sở Xây dựng đề xuất phương án khảo sát, kiểm định đánh giá mức độ an toàn của các cột ống khói nhà máy Sứ; làm rõ quy mô, diện tích đất bố trí để triển khai công trình văn hoá, lịch sử làm căn cứ đề xuất các hạng mục công trình.

UBhop281123-5.jpg

Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương báo cáo làm rõ các nội dung liên quan đến tờ trình tại phiên họp

Đối với báo cáo đề xuất phương án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu phường Tứ Minh (vị trí điều chỉnh khu vực Kho xăng K132 và lân cận), thành phố Hải Dương, UBND tỉnh cơ bản thống nhất với đề xuất của UBND thành phố Hải Dương. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương phối hợp UBND thành phố Hải Dương tham mưu cho UBND tỉnh về trình tự, thủ tục bàn giao diện tích đất, tài sản gắn liền với đất khu vực Kho xăng K132 và lân cận cho tỉnh. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh phương án xử lý tài sản và giá trị của nhà đầu tư trước sau bàn giao đất, trách nhiệm và nghĩa vụ tài chính trên diện tích đất này. Trên cơ sở đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với thành phố Hải Dương bố trí quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm căn cứ triển khai dự án ngay sau khi Quy hoạch tỉnh được phê duyệt; phối hợp với Sở Tài chính và cơ quan liên quan tham mưu bố trí nguồn kinh phí từ quỹ đất thực hiện giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để giao cho Quỹ phát triển đất để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thuộc quy hoạch. Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch có trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu về đồ án Quy hoạch này cũng như quá trình triển khai thực hiện, gắn các công trình thuộc Quy hoạch với điểm nhấn văn hoá của thành phố Hải Dương.

UBhop281123-4.jpg

UBND tỉnh xem xét đề xuất phương án khắc phục các tồn tại có liên quan đến Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương

Tại phiên họp, UBND tỉnh đã thảo luận nội dung báo cáo của Sở Công Thương đề xuất phương án khắc phục các tồn tại có liên quan đến Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu và nhà đầu tư, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận, UBND tỉnh sẽ tiếp tục có văn bản kiến nghị Bộ Công Thương tham mưu cho Thủ tướng Chính Phủ đưa diện tích khoảng 5,7 ha của 148 hộ dân bị ảnh hưởng của dự án vào ranh giới dự án và điều chỉnh các hợp đồng liên quan với Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương. Đề nghị Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương có văn bản đề nghị UBND tỉnh bổ sung đưa diện tích này vào ranh giới dự án và điều chỉnh các hợp đồng liên quan để làm căn cứ di dời các hộ dân ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng. Xây dựng quy trình vận chuyển, tiêu thụ tro, xỉ thải đảm bảo vệ sinh, môi trường, giảm thiểu tác động môi trường trong quá trình vận chuyển tiêu thụ.

Giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp rà soát nội dung, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo các Bộ, ngành có liên quan báo cáo Thủ tướng Chính Phủ cho phép tỉnh Hải Dương đưa diện tích bãi thải xỉ 2 ra khỏi dự án; đồng thời bổ sung phần diện tích bị ảnh hưởng của 148 hộ dân vào ranh giới dự án và điều chỉnh các hợp đồng liên quan để làm căn cứ di dời các hộ dân ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ đối với phần diện tích đất rừng đã lấn chiếm trong quá trình thi công, xây dựng hạng mục bãi thải xỉ, thời gian hoàn thành trước ngày 5/12. Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp hướng dẫn, góp ý nhà đầu tư hoàn thiện văn bản đề nghị gửi UBND tỉnh…

UBhop281123-6.jpg

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo giải trình tại phiên họp

Tại phiên họp, UBND tỉnh cơ bản thống nhất với báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khu dân cư giáp sông Thủy Nông và QL.18 (Khu đô thị Văn An, thành phố Chí Linh). Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND thành phố Chí Linh làm rõ nhu cầu về nhà ở xã hội, để cân nhắc phương án đưa vào dự án này.

UBND tỉnh cũng cơ bản thống nhất với báo cáo của Sở Văn hoá thể thao và Du lịch về phương án Quy hoạch bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể An Phụ – Kính chủ – Nhẫm Dương. UBND tỉnh giao Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Kinh Môn cùng đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các ngành, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét.​