Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phiên họp UBND tỉnh tháng 12 - lần 3

Sáng 13/12, UBND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 12 (lần 3) để thảo luận, cho ý kiến vào nội dung báo cáo, đề xuất của các sở, ngành. Đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

UBNDtinhopthang12l31.jpg​​​

Đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp​

Tiếp tục thảo luận về việc ban hành Danh mục  dự án thu hút đầu tư và tạm dừng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai  đoạn 2023-2030 sau khi có ý kiến chỉ đạo tại phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy cuối tháng 10 vừa qua, UBND tỉnh thống nhất nguyên tắc, tiêu chí xây dựng danh mục dự án, ngành, nghề, lĩnh vực thu hút đầu tư, không thu hút đầu tư và hạn chế thu hút đầu tư.

Trong đó, tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư khu, cụm công nghiệp để tạo quỹ đất sạch có hạ tầng đồng bộ thuận lợi trong việc thu hút đầu tư nhất là dự án đầu tư nước ngoài; các dự án sản xuất thuộc lĩnh vực phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; xây dựng hạ tầng thương mại, du lịch chất lượng cao, tạo ra các sản phẩm du lịch tăng tính liên kết với khu vực và nội tỉnh; phát triển các trung tâm logistics phục vụ đắc lực cho sản xuất, tiêu dùng hàng hóa và xuất nhập khẩu;  sản xuất nông – lâm – thủy sản ứng dụng công nghệ cao kết hợp với chế biến, bảo quản…

UBNDhopt13l3-5.jpg

Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tham gia ý kiến tại phiên họp

Theo tiêu chí được đề xuất, tỉnh không thu hút đầu tư đối với các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế, cấm chuyển giao; tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, khi phát sinh sự cố ảnh hưởng nặng nề tới sức khoẻ con người và môi trường và dự án thâm dụng tài nguyên địa phương. 

Giai đoạn 2024-2025, đề xuất danh mục 41 dự án, ngành, nghề, lĩnh vực thu hút đầu tư. Giai đoạn đến năm 2030 đề xuất danh mục 112 dự án, ngành, nghề, lĩnh vực thu hút đầu tư. Giữ nguyên Danh mục dự án, ngành, nghề, lĩnh vực không thu hút đầu tư theo Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh. Đối với danh mục dự án, ngành, nghề, lĩnh vực hạn chế thu hút đầu, cũng giữ Giữ nguyên Danh mục  theo Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh, đồng thời bổ sung các dự án đầu tư có quy mô lớn nhưng sử dụng nhiều tài nguyên, năng lượng; sản xuất hàng may mặc, da giầy; các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận và hiện đang hoạt động ổn định với mục tiêu thuộc Danh mục không thu hút đầu tư đến năm 2030 của tỉnh, có đề xuất tăng quy mô đầu tư.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. 

UBNDhopT12l3-3.jpg

 ​Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án khu dân cư

Tại phiên họp, UBND tỉnh nhất trí với đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án Khu dân cư gồm: điều chỉnh quy mô  đầu tư, hình thức trả tiền thuê đất và tổng mức đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới thôn Thượng Dương, xã Nam Chung, huyện Nam Sách; điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, thời hạn hoạt động của dự án và hình thức, thời hạn sử dụng đất đối với đất ở đối với dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư dịch vụ thương mại phía Bắc thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn; điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất, hình thức và diện tích đất ở, tiến độ thực hiện dự án  và thời hạn hoạt động đối với dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành.

Đối với đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư mới phía Bắc thôn Minh Thành, xã Lai Vu, huyện Kim Thành, UBND tỉnh thống nhất thông qua theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản giao Sở Xây dựng chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát, hướng dẫn UBND huyện Kim Thành xem xét, tính toán chi phí đầu tư hạ tầng đối với dự án này để báo cáo lại UBND tỉnh.

UBNDhopthang12l3-1.jpg

 Các đại biểu dự họp

Cũng tại phiên họp , các thành viên UBND tỉnh đã thảo luận và thống nhất bãi bỏ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch sinh thái sông Hương, huyện Thanh Hà. Theo đó, sau khi Quy hoạch chung được phê duyệt năm 2016, việc triển khai các quy hoạch xây dựng cấp dưới gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Hiện UBND huyện Thanh Hà mới triển khai thực hiện dự án Hạ tầng du lịch sinh thái Sông Hương, huyện Thanh Hà (gồm 3 hạng mục: Điểm đón tiếp đầu tuyến; Điểm dừng chân giữa tuyến; Điểm đón tiếp cuối tuyến). Các khu vực khác chưa được triển khai các quy hoạch cấp độ tiếp theo, chưa triển khai đầu tư xây dựng dẫn đến khó khăn trong việc khai thác tiềm năng lợi thế hai bên bờ sông Hương, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển Khu du lịch sinh thái sông Hương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh qua các thời kỳ.  

Theo Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Hà được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 03/11/2023, Khu du lịch sinh thái Sông Hương được điều chỉnh giảm diện tích từ 863ha xuống còn 480ha . Do đó, đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch sinh thái Sông Hương, huyện Thanh Hà đã không còn phù hợp với các quy hoạch cấp trên được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không đảm bảo tính khả thi tiếp tục thực hiện quy hoạch đã duyệt. 

UBND tỉnh thống nhất  với tờ trình của Sở Xây dựng phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Kim Thành 2, huyện Kim Thành. 

Tại phiên họp, UBND tỉnh đã xem xét cho ý kiến vào báo cáo của  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018, Nghị quyết số 102/NQ-CP, ngày 03/8/2018 và Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ. UBND tỉnh thống nhất với tờ trình ban hành Kế hoạch phòng, chống rối loạn sức khỏe tâm thần trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 của Sở Y tế; thống nhất thông qua nội dung báo cáo của Sở Tài chính về tình hình sử dụng tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 chuyển nguồn sang  2023 và phương án sử dụng nguồn còn dư ngân sách cấp tỉnh năm 2023; báo cáo về việc phê duyệt phương án điều chỉnh quyết toán giá trị quỹ đất Dự  án Khu đô thị mới phía Đông thành phố Hải Dương.

Đối với nội dung báo cáo của Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Hải Dương  về việc giải quyết khó khăn vướng mắc liên quan đến các  dự án đầu tư do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng - du lịch Hà Hải làm chủ đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Dương, UBND tỉnh thống nhất sẽ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến vào phương án giải quyết theo nguyên tắc không để thất thoát tiền, tài sản của nhà nước, nhà đầu tư và người dân; tuân thủ pháp luật và ổn định tình hình. Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần tóm tắt tình hình triển khai dự án, những tồn tại vướng mắc, xây dựng nguyên tắc để giải quyết, phương án xử lý. Trong đó, đề xuất giữ nguyên các công trình nhà ở đã xây dựng của các hộ dân, quỹ đất còn lại giao thành phố Hải Dương phối hợp với chủ đầu tư tham mưu để giải quyết. Đồng thời giao các cơ quan có liên quan xem xét quyền và nghĩa vụ tài chính với nhà nước của chủ đầu tư  dự án. ​