Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tập huấn chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng 27/12, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tập huấn, bồi dưỡng các nội dung về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe  lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao đổi, cung cấp thông tin chuyên đề về những nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong năm 2024…

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Khối tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị của các mỗi cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...