Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo về Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 24/4/2023 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi Thông báo số 1 về Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

​Ngày 24/4/2023 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi Thông báo số 1 về Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương đăng tải thông báo trên (chi tiết theo file đính kèm) để tuyên truyền, phổ biến thông tin về Cuộc thi và Triển lãm đến các nhà Điêu khắc, nghệ sĩ, họa sĩ trên cả nước tham gia.