Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thị xã Kinh Môn phê duyệt 22 nhiệm vụ quy hoạch

Năm 2023, UBND thị xã Kinh Môn phê duyệt 22 nhiệm vụ quy hoạch, tạo điều kiện để các xã, phường phát triển nâng loại đô thị và tạo nguồn thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn.
​Trong tổng số 22 nhiệm vụ quy hoạch có 13 nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng trụ sở làm việc công an các xã, phường; 9 nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch và nhiệm vụ quy hoạch khu dân cư mới. UBND thị xã Kinh Môn cũng đã hoàn thiện xong phương án Quy hoạch 6 phân khu đô thị; đề nghị UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị xã Kinh Môn đến năm 2040.

Đây là những bước quan trọng để triển khai xây dựng đô thị Kinh Môn phát triển thành đô thị loại 3 trước năm 2025 và trước năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc tỉnh; phát triển Kinh Môn trở thành cực tăng trưởng, một trong những đô thị động lực phía Đông tỉnh Hải Dương.