Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Huyện Thanh Hà: Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của UBND các xã, thị trấn.

Ủy ban nhân dâ huyện Thanh Hà vừa ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của UBND các xã, thị trấn.

Theo kế hoạch, trong tháng 12 năm 2023, sẽ tổ chức tập huấn và mở đợt đánh giá, chấm điểm trên phần mềm; Xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn; Xác định số lượng mẫu phiếu điều tra xã hội học, tổng hợp danh sách và tổ chức điều tra xã hội học. Họp Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp xã để phân công nhiệm vụ cho thành viên Tổ giúp việc Hội đồng.

Chậm nhất đến ngày 10/01/2024, UBND cấp xã nhập phần mềm và đăng tải tài liệu kiểm chứng và tổ chức tự đánh giá chỉ số cải cách hành chính. Trong quý I năm 2024, công bố Chỉ số, tổng kết công tác cải cách hành chính cấp xã năm 2023 và báo cáo kết quả về UBND tỉnh./.