Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá Công trình kiến trúc trên đất, hệ thống đường ống và đồng hồ đo nước, máy móc thiết bị, tài sản khác thuộc công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Phượng Hoàng (nay là xã An Phượng), huyện Thanh Hà

​1. Tên tổ chức có tài sản thẩm định giá: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hải Dương; 
Địa chỉ: Số 113 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương.
2. Tên tài sản thẩm định giá: Công trình kiến trúc trên đất, hệ thống đường ống và đồng hồ đo nước, máy móc thiết bị, tài sản khác thuộc công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Phượng Hoàng (nay là xã An Phượng), huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (Có bảng kê Danh mục chi tiết kèm theo).
3. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị còn lại của công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Phượng Hoàng (nay là xã An Phượng).
4. Thời điểm thẩm định giá: Tại thời điểm tháng 11 năm 2023.
5. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:
- Tổ chức thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai tổ chức thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính;
- Tổ chức thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; tổ chức thẩm định giá có uy tín, ....
- Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá,...);
- Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.
6. Hồ sơ gồm có:
- Hồ sơ pháp lý của tổ chức;
- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm;
- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định).
7. Thời hạn và địa chỉ nộp hồ sơ:
​- Thời hạn nộp hồ sơ: Các đơn vị đăng ký tham gia định giá đề nghị nộp hồ sơ trước 16h30 ngày 30/12/2023; hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện; trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện thì được tính theo dấu bưu điện trước 16h30 phút ngày kết thúc thời gian nhận hồ sơ.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hải Dương; Địa chỉ: Số 113 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương; số điện thoại liên hệ: 0962557259.

Xem chi tiết tại file đính kèm:
Thong bao.Phuluc.pdf