Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2024

​Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài (Thông tư số 06); Thông tư số 18/2022/TT-BGDĐT ngày 15/12/2022 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06 và thông báo chỉ ​tiêu học bổng năm học 2024-2025 dành cho Việt Nam của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2024 diện Hiệp định.

Chi tiết thông báo tại file đính kèm:

1907-TB-BGDDTsigned-1 (1).pdf