Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 13/6

Thông cáo báo chí của VPCP về thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 13/6.

Đầu tư cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu giai đoạn 1 quy mô 2 làn xe

Tại Công văn số 4313/ VPCP-CN ngày 13/6/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng ý UBND tỉnh Hòa Bình tiếp tục thực hiện đầu tư giai đoạn 1 Dự án đường cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu (đoạn Km 19+00 - Km 53+00 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình) theo Quyết định số 17/2022/QĐ-TTg ngày 28/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ với quy mô 2 làn xe, phạm vi giải phóng mặt bằng theo quy mô 4 làn xe.

UBND tỉnh Hòa Bình tiếp thu ý kiến các Bộ liên quan, tổ chức triển khai đầu tư Dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật./.