Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo lấy ý kiến Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số Điều của của Quy định về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Sở Xây dựng đã Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2018.

Để hoàn thiện Dự thảo trước khi trình Sở Tư pháp thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, Cổng TTĐT tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo trên để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân. 

Thời hạn đóng góp ý kiến: đến ngày 2/9/2023

Các ý kiến đóng góp gửi về Sở Xây dựng Hải Dương, số 5 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương (có gửi kèm theo nội dung dự thảo).

Xem chi tiết dự thảo tại file đính kèm:

QD sua doi QLNT - Sua.pdf

 To trinh ban hanh.pdf​​