Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

THÔNG BÁO Thay đổi thời gian tiếp công dân tháng 12 năm 2023 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh

​​Ngày 30/11/2023, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 266/TB-UBND về lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2023 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh vào hồi 08 giờ 00 ngày 11/12/2023 (thứ Hai), tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh (địa chỉ số 45 phố Bắc Sơn, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương).
Tuy nhiên, vì lý do khách quan, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2023 vào hồi 14 giờ 00 ngày 11/12/2023 (Thứ Hai).
Các nội dung khác theo Thông báo số 266/TB-UBND ngày 30/11/2023 của UBND tỉnh không thay đổi.