Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: chị Nguyễn Thị Nhung

​​Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương thông báo tìm kiếm chị Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1980; nơi cư​ trú cuối cùng: xóm Quang Trung, thôn Cập Thượng ​, xã Tiền Tiến, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Chị Nhung vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 6 năm 1999​.​

Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Nguyễn Thị Nhung liên hệ với Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương (địa chỉ: ​​​số 60 Nguyễn Lương Bằng, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương)​ để giải quy​​ết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết ho​ặc ai biết được tin tức về chị Nguyễn Thị Nhung thì thông báo cho Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương (địa chỉ ​như trên); U​​​BND xã Tiền Tiến​​​ hoặc chị Nguyễn Thị Hợi (sinh năm 1983, địa chỉ: xóm Quang Trung, thôn Cập Thượng ​, xã Tiền Tiến, thành phố Hải Dương​​, tỉnh Hải Dương) để giải quyết vụ việc.

Trong thời hạn 4 tháng, kể từ ngày đăng thông báo nếu chị Nhung không có mặt thì Toà án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.​