Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thu hút đầu tư FDI tại Hải Dương đạt trên 9,2 tỷ USD

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã có 496 dự án FDI, với tổng số vốn trên 9,2 tỷ USD, đến từ 2 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vốn đầu tư nước ngoài chiếm từ 35-40% cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Với trên 90% tổng số vốn đầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực công nghiệp chế tạo, các doanh nghiệp FDI hiện đang đóng góp trên 60% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.