Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thúc đẩy nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Chiều 5/6, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
​​
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Hải Dương
Tại đểm​ cầu UBND tỉnh Hải Dương, tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Tại hội nghị, Bộ TTTT và các địa phương đã báo cáo về tình hình thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá, phương pháp đánh giá, kết quả đánh giá thử nghiệm và đề xuất lộ trình, nhiệm vụ, giải pháp cho các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp. 

Theo đó, hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số của Bộ TTTT đã kết nối trực tuyến tự động theo thời gian thực tới 100% các Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh. 

Bộ tiêu chí đánh giá gồm 3 trụ cột được xây dựng trên cơ sở tham chiếu, cập nhật, đồng bộ với hành lang pháp lý mới nhất đến thời điểm tháng 3/2023. Hạn chế của bộ tiêu chí đánh giá là chưa phản ánh được đầy đủ về chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến từ góc độ trải nghiệm của người sử dụng các Cổng dịch vụ công. Bộ TTTT sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và ban hành chính thức bộ tiêu chí đánh giá để tiến tới đánh giá, công bố 6 tháng/1 lần. 

Theo kết quả khảo sát của Bộ TTTT, đến nay, tỷ lệ đáp ứng đối với các bộ, ngành, địa phương mới chỉ đạt 17/83 (20,48%), gồm 4 bộ, ngành và 13 địa phương. Trong đó, nhóm chức năng ký số của tổ chức, cá nhân; chức năng kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân; các yêu cầu về an toàn, an ninh mạng đối với Hệ thống cổng dịch vụ công các bộ, ngành, địa phương kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư … chưa được bổ sung và triển khai đầy đủ, đồng bộ. Đề nghị các bộ, ngành, địa phương chưa đáp ứng khẩn trương triển khai thực hiện, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Hải Dương
Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng đã nêu lên 18 nhóm giải pháp trong thời gian tới. Với trọng tâm năm 2023 là cung cấp dịch vụ công trực tuyến có chất lượng, được người dân sử dụng nhiều. Năm nay, mục tiêu trên 80% bộ, ngành, địa phương triển khai chức năng kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh để người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; 100% bộ, ngành, địa phương ban hành kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến; 100% bộ, ngành, địa phương hoàn thành triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên 50%.

Việt Nam phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ công trực tuyến, Bộ trưởng Bộ TTTT đề nghị các địa phương quan tâm triển khai 18 nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả các dịch vụ. Các giải pháp được đúc rút từ kinh nghiệm triển khai của những tỉnh, thành phố đang làm tốt như Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Hải Phòng, Bình Phước…