Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thanh Hà: Thực hiện mô hình " Ngày thứ sáu không chờ"

UBND huyện Thanh Hà vừa ban hành Kế hoạch " Thực hiện mô hình “Ngày Thứ sáu không chờ” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã.

​​Việc thực hiện mô hình nhằm giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, công dân đến thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) khi có đầy đủ thành phần hồ sơ theo yêu cầu ngay trong ngày mà không phải chờ đợi đến lịch hẹn, qua đó nâng cao tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn.

Mô hình “Ngày Thứ sáu không chờ” được triển khai thực hiện vào thứ sáu hàng tuần tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn toàn huyện. 

Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện có 14 TTHC thuộc 4 lĩnh vực; cấp xã có 21 TTHC thuộc 2 lĩnh vực được áp dụng thực hiện mô hình “Ngày Thứ sáu không chờ” tức là khi tổ chức, cá nhân đến thực hiện TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã vào thứ sáu hàng tuần, nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định sẽ được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày nhằm giảm thời gian chờ đợi, đi lại của công dân,  (riêng đối với trường hợp hồ sơ tiếp nhận sau 15h30’ thì buộc phải hẹn trả kết quả trước 9h ngày làm việc tiếp theo).

 Để thực hiện tốt mô hình “Ngày Thứ sáu không chờ”,  UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn bố trí lãnh đạo, sắp xếp cán bộ, công chức chuyên môn tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đảm bảo thời gian nhanh nhất để trả kết quả cho người dân. 

 UBND các xã, thị trấn có thể bố trí lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả vào thứ sáu hàng tuần để giúp người dân kê khai TTHC, hướng dẫn tạo tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến cho người dân khi có nhu cầu; tuyên truyền, vận động tổ chức, công dân thường xuyên sử dụng dịch vụ công trực tuyến...

​​Danh muc Thu tuc hanh chinh giai quyet trong ngay.pdf