Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tiếp tục củng cố an toàn hoạt động hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân (QTDND); hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương ngày một hoàn thiện và đi vào hoạt động ổn định, phát triển, tạo công ăn việc làm và nâng cao đời sống người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn.
​Để tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các sở, ngành có liên q​uan, Công an tỉnh tăng cường phối hợp và chỉ đạo công an địa phương chủ động phối hợp, trao đổi thông tin với Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh về dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, dấu hiệu bất thường khác trong hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn, xử lý các sai phạm của cá nhân, tập thể (nếu có) và phương thức, thủ đoạn của tội phạm trong hoạt động ngân hàng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực quản trị điều hành, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.​​

Đối với chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHNN chi nhánh tỉnh trong việc giám sát, hỗ trợ QTDND trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025, Đề án Củng cố và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và các văn bản triển khai thực hiện; phối hợp xây dựng phương án xử lý địa bàn hoạt động đối với các QTDND thay đổi địa bàn hoạt động do sắp xếp lại địa giới hành chính cấp xã; phối hợp xử lý các QTDND yếu kém, cán bộ QTDND vi phạm pháp luật và các vấn đề phát sinh trong quá trình củng cố, chấn chỉnh các QTDND yếu kém. Chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tích cực hỗ trợ các QTDND trong việc thu hồi nợ, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát, khách hàng chây ỳ trả nợ. Quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc cho QTDND. ​Chỉ  đạo lực lượng công an địa phương đảm bảo an ninh, trật tự an toàn, phòng chống nguy cơ tội phạm nhắm đến các QTDND trên địa bàn. Tăng cường công tác truyền thông về mục đích hoạt động của các QTDND; ngăn ngừa và đấu tranh với các thông tin sai lệch, gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống QTDND trên địa bàn tỉnh. 

​​