Sign In

Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tình hình sản xuất vụ đông trên địa bàn tỉnh

Đến ngày 22/11/2023, toàn tỉnh đã gieo trồng được gần 20.000 ha cây vụ đông chủ yếu là rau các loại, đạt khoảng  95 % kế hoạch (Kế hoạch: 21.000 ha), tương đương so với cùng kỳ năm trước. Một số cây rau được bà con nông dân gieo trồng nhiều là: hành tỏi  6.340ha; cà rốt 1.234 ha; nhóm rau cải bắp, su hào, súp lơ 3.705ha; nhóm dưa, bí các loại 1.420ha,...

​ Qua thực tế kiểm tra trên đồng ruộng cho thấy, cơ bản các loại rau vụ đông đều sinh trưởng phát triển tốt, một số diện tích rau cải bắp, su hào, súp lơ, dưa chuột, bí xanh, bí ngô, cà chua, ngô đã và đang cho thu hoạch; cây cà rốt củ đang giai đoạn phát triển phình to; hành đang giai đoạn phát triển thân lá, một số diện tích trồng sớm ở khu vực Nam sách đã xuống củ,...
 
Để đảm bảo sản xuất vụ đông  đạt kết quả theo kế hoạch đề ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị cơ quan chuyên môn cấp huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương mở rộng diện tích cây vụ đông theo kế hoạch, trong đó ưu tiên mở rộng diện tích cây rau dễ tiêu thụ hoặc đã có hợp đồng bao tiêu; tăng cường cường điều tra, dự tính, dự báo sinh vật gây hại; hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sinh vật gây hại cho rau đảm bảo hiệu quả, an toàn; đẩy các hoạt động mạnh xúc tiến kết nối tiêu thụ sản phẩm cây vụ đông/.​