Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Công nhận kết quả và trao giải thưởng Đợt 2 Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định Công nhận kết quả và trao giải thưởng Đợt 2 Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định trao giải thưởng cho 04 tập thể và 16 cá nhân đạt giải. Cụ thể như sau:

Về tập thể: Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Kim Thành đạt giải Nhất; Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Thanh Miện đạt giải Nhì. Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Thanh Hà đạt giải Ba. 

Về cá nhân: Có 01 giải Nhất; 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 10 Giải Khuyến khích ​

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến đợt 2 năm 2023 do Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Hải Dương tổ chức với nội dung “Tìm hiểu pháp luật phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm” diễn ra từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 30/9/2023. Theo đó, Cuộc thi nhận được sự quan tâm và hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh với gần 36.945 lượt dự thi, đây là con số lớn nhất từ trước từ nay.

So với đợt 1 Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023, đợt 2 của Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023 đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh (tăng gần 14.000 lượt). Đặc biệt, một số cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tích cực vận động các cơ quan, tổ chức và người dân trên địa bàn tham gia Cuộc thi, như: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ, Sở Y tế; Thành phố Hải Dương, huyện Nam Sách, Gia Lộc, Bình Giang…​