Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội

Sáng 26/12, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự, có lãnh đạo các Bộ, ngành có liên quan và lãnh đạo các tỉnh, thành phố tại 63 điểm cầu trên cả nước.

tt261223-1.JPG

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Hải Dương

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Hải Dương. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.  

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; kịp thời xử lý, phản ứng chính sách; vừa thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, vừa chú trọng xử lý những tồn đọng, những vấn đề mới phát sinh.

Cùng với sự phục hồi và phát triển kinh tế, thị trường lao động có nhiều chuyển biến tích cực, lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập của người lao động đều tăng so với năm 2022. Kết nối cung – cầu lao động được tăng cường và lần đầu tiê triển khai sàn giao dịch việc làm trực tuyến toàn quốc, qua đó hỗ trợ kịp thời người lao động tìm kiếm việc làm. Tỉ lệ lao động bị giãn việc, thôi việc đã giảm. Lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đạt kỷ lục với khoảng 155 nghìn lao động, tăng 8,55% so với năm 2022, đạt mức cao nhất từ trước tới nay.

Các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi đã ban hành, đặc biệt là chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, giảm nghèo, chăm sóc và trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, cứu trợ đột xuất... được tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Ước tính cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều giảm còn 2,93%, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn khoảng 17,82%; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo còn khoảng 33%.

tt261223-2.JPG

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Hải Dương

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận, biểu dương những kết quả mà công tác Lao động, Người có công và Xã hội đạt được trong năm 2023.

Lãnh đạo Chính phủ nhất trí với các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà ngành đã đặt ra trong năm 2024; đồng thời bổ sung thêm một số nhiệm vụ trọng tâm: Đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sớm tham mưu trình Chính phủ chương trình hành động triển khai Nghị quyết 42 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trong xây dựng Luật Công đoàn (sửa đổi); tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế huy động nguồn lực thực hiện chính sách xã hội theo hướng linh hoạt, hiệu quả, tăng cường xã hội hóa; sớm tham mưu, hoàn thiện chính sách pháp luật về tiêu chuẩn, quan hệ lao động, việc làm, an sinh xã hội phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế; chú trọng dự báo sát nhu cầu thị trường lao động, phát huy vai trò của các Sàn giao dịch để kết nối việc làm cho người lao động.

Phối hợp với các bộ, ngành có liên quan giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền lợi cho người lao động, nhất là vấn đề nhà ở xã hội để cải thiện điều kiện sống cho người lao động.

Đẩy mạnh CCHC, chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; tiếp tục thực hiện tốt vai trò hạt nhân trong thực hiện chính sách người có công.

Tiếp tục tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em, nhất là trên môi trường mạng; trình ban hành Chiến lược quốc gia về người cao tuổi…Trên cơ sở đó, bảo đảm thực hiện tốt sự bao phủ của các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội hiện hành tới tất cả các đối tượng, người dân trong xã hội để duy trì sự ổn định trong đời sống kinh tế-xã hội.