Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11 ( lần 9)

Chiều 27/11, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11 (lần thứ 9) của UBND tỉnh Hải Dương.
​​​
Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UB​ND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 ( lần 9)

​​Tại phiên họp, UBND tỉnh đã thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024 ; Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2023, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026.

Cục trưởng Cục Thống kê Hải Dương Phạm Bá Dũng phát biểu thamm gia ý kiến tại phiên họp​

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2023, tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước tăng 8,5%. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp ước 22.616 tỷ đồng, tăng 4,4%; sản xuất công nghiệp ước đạt 333.506 tỷ đồng, tăng 8,1%; dịch vụ ước đạt 50.240 tỷ đồng, tăng 7,4%... Tổng thu ngân sách ước đạt 20.319 tỷ đồng, bằng 115% dự toán, chi ngân sách ước đạt 18.712 tỷ đồng, đạt 115% dự toán. Hoạt động đầu tư có nhiều khởi sắc với tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 60.955 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2022. ​
Dự kiến Hải Dương đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023., trong đó có 07 chỉ tiêu đạt và 07 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Trong số các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, về kinh tế có 04/06 chỉ tiêu vượt và 01 chỉ tiêu đạt kế hoạch; về xã hội có 03/07 chỉ tiêu vượt04 chỉ tiêu đạt kế hoạch; 02/02 chỉ tiêu về môi trường đạt kế hoạch đề ra.


Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Đoàn phát biểu tại phiên họp

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.  Đồng chí yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị đánh giá chân thực, khách quan kết quả phát triển kinh tế-xã hội. Báo cáo cần làm nổi bật những thành tựu mà tỉnh đạt được cũng như chỉ rõ hạn chế để phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại. Từ đó đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024 đúng và trúng, bảo đảm đồng bộ, toàn diện giữa các lĩnh vực. 

Cho rằng trong năm 2023, việc phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong giải quyết công việc tương đối hiệu quả. Do đó cần phải tăng cường việc phối hợp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ trong năm tới. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của đại biểu tại phiên họp, hoàn thiện báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh  để trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh là 7.611,4 tỷ đồng. Đến ngày 24/11, Hải Dương đã giải ngân 3.535,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 46,5%.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, phân tích những khó khăn, hạn chế của từng dự án trên địa bàn. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng; khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm đạt tỷ lệ trên 95% theo mục tiêu đề ra.​​


Toàn cảnh phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 ( lần 9)

Cũng tại phiên họp, UBND tỉnh đã thảo luận và thống nhất với đề xuất của Sở Nội vụ tại ​​​Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồi dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh thay thế Nghị quyết số 05/2020 của HĐND tỉnh; đề nghị ban hành Nghị quyết thí điểm thực hiện quy định chính sách hỗ trợ giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh...

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản nhất trí đề xuất chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án; nhất trí với Tờ trình về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án khai thác mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại đồi Hang Hổ thuộc phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh.

​​