Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12 ( lần 2)

Sáng 12/12, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 12 (lần 2) để xem xét, cho ý kiến vào nội dung báo cáo của một số sở, ngành.

​​​​​​ 

Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp thương kỳ tháng 12 ( lần 2)

Tại phiên họp, Sở Giao thông vận tải đã báo cáo Tờ trình Dự thảo Quyết định quy định về tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh,

Theo đó, đối với khu vực trong đô thị, phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt không giới hạn thời gian vận chuyển. Phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại được phép vận chuyển trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ ngày hôm sau. Đối với khu vực ngoài đô thị không giới hạn thời gian vận chuyển.
Qua nghe báo cáo và các ý kiến tham gia của các đại biểu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản thống nhất với nội dung tờ trình. Đồng thời, yêu cầu, Sở Giao thông vận tải tiếp thu các ý kiến tham gia và phối hợp với UBND thành phố Chính Linh, thành phố Hải Dương và thị xã Kinh Môn thống nhất cung giờ vận chuyển đối với tuyến phố đặc thù để không ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông và người dân địa bàn đô thị. Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện nội dung để trình UBND tỉnh ban hành quyết định.

 

Đồng chí Nguyễn Hải Châu, Phó Giám đốc Sở Kế họach và Đầu tư báo cáo tình hình, tiến độ giải ngân vốn các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình, tiến độ giải ngân vốn các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh, đến nay tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của Hải Dương là 7.511 tỷ đồng. Đến ngày 10/12, toàn tỉnh đã giải ngân được 3.958 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 52,7%. So với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đạt 63,1%. Trong đó, vốn cấp tỉnh quản lý là 4.099 tỷ đồng, đã giải ngân 1.861 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 45,4%; vốn ngân sách cấp huyện, cấp xã là 3.356 tỷ đồng, đã giải ngân 2.095 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 62,4%...

Về nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng, phải quyết liệt, cấp bách, tăng tốc giải ngân vốn trong thời gian còn lại của năm 2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc tiến độ giải ngân của từng dự án. Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát việc thực hiện giải phóng mặt bằng ở từng địa phương. Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra việc thi công, chất lượng công trình. Trong quá trình triển khai nếu phát sinh vướng mắc các sở cần kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết.


 Đồng chí Nguyễn Hoài Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phát biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Đối với vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động người dân để tạo sự đồng thuận. Cùng với đó cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai thủ tục, quy trình theo quy định của pháp luật, khẩn trương thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Các địa phương xây dựng báo cáo phương án giải phóng mặt bằng, cam kết tiến độ triển khai với UBND tỉnh. Chậm nhất ngày 14/12, các địa phương phải gửi báo cáo về UBND tỉnh.

Với các công trình, dự án đầu tư công cấp huyện giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thành hoặc đang triển khai có khối lượng phải điều chỉnh chủ trương đầu tư để hưởng hỗ trợ vốn có mục tiêu của tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện tại các huyện, thị xã, thành phố. Đối với cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo các địa phương triển khai tương tự việc rà soát các công trình, dự án đầu tư đủ điều kiện hỗ trợ vốn. 


Đồng chí Hoàng Văn Thực, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Qua nghe báo cáo của Sở Tài chính về việc tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí sửa chữa, bảo trì trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cơ bản thống nhất theo nội dung báo cáo, giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Xây dựng xem xét bố trí nguồn vốn thực hiện, giao Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

UBND tỉnh cơ bản thống nhất với báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất Waffer Technology của nhà đầu tư Perfect Light Co., LTD vào khu công nghiệp Cộng Hòa (Chí Linh).  Dự án có tổng mức đầu tư 1.250 tỷ đồng. Dự án sẽ sử dụng gần 9 ha đất tại khu công nghiệp Cộng Hòa để sản xuất phụ tùng, bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ. Nếu được chấp thuận đầu tư, nhà đầu tư cam kết sẽ đưa dự án vào hoạt động trong quý I năm 2025. Dự kiến nhu cầu lao động khi dự án đi vào hoạt động hơn 700 người. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản cơ bản thống nhất với các nội dung đề xuất của dự án. Đồng chí giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục theo quy trình. Đồng thời yêu cầu nhà đầu tư phải có cam kết về tiến độ triển khai thực hiện dự án và vốn đầu tư. Chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Công Hòa tích cực phối hợp, tạo điều kiện cho nhà đầu tư thứ cấp triển khai dự án thuận lợi.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Cho ý kiến về đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Tân Trường mở rộng, tỷ lệ 1/200 và Phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp KimThành, huyện Kim Thành. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản thống nhất theo các nội dung báo cáo và yêu cầu các đơn vị tiếp thu các ý kiến tham gia phát biểu hoàn thiện báo cáo để trình Ban Thường vụ Tinh ủy theo quy định.

Cũng tại cuộc họp, UBND tỉnh xem xét đề nghị điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy xử lý rác thải Seraphin Hải Dương; Báo cáo tình hình xác định khối lượng, thẩm định dự toán đối với hạng mục xử lý bãi rác Soi Nam; Báo cáo kết quả khắc phục các tồn tại, thiếu sót theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với Dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo của Công ty cổ phần AAV Group. ​​​