Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12 (lần 5)

Sáng ngày 20/12, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 12 (lần 5) của UBND tỉnh để xem xét, thảo luận một số nội dung tờ trình do các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh báo cáo.
​​​ 
​​​Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 12 ( lần 5)

Theo Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng, cơ cấu nguồn vốn thực hiện Đề án " Xây dựng, bổ sung phòng học thiếu tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025" và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2023-2025.​ Nội dung bao gồm: bổ sung đối tượng thụ hưởng Đề án là các trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh. Điều chỉnh bổ sung cơ cấu nguồn vốn thực hiện đề án;  đối với trường Mầm non và Trun​g học cơ sở là 55% nguồn vốn từ ngân sách tỉnh; 45% nguồn vốn từ ngân sách huyện, đối với trường Tiểu học là 100% nguồn vốn từ ngân sách tỉnh. Sau khi thực hiện điều chỉnh sẽ đầu tư xây dựng 361 phòng học kiên cố, đạt chuẩn thay thế phòng học tạm, phòng học mượn và bổ sung phòng học thiếu do tăng học sinh nhằm đáp bảo đủ phòng học đáp ứng quy mô năm học 2023-2024.


Đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Hồng Diên phát biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Cho ý kiến về nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng nhất trí theo nội dung báo cáo và đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, phối hợp, nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh có giải pháp tổng thể để  thực hiện hiệu quả các mục tiêu, quan điểm, đường lối, chủ trương của tỉnh đối với lĩnh vực giáo dục. Các địa phương cùng đồng lòng, chung tay, phối hợp để triển khai thực hiện. Giao đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản trực tiếp chỉ đạo nội dung này.​

Tại phiên họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư  báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu dân cư ven đường tránh trung tâm thành phố Chí Linh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Chí Linh tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tham dự, hoàn thiện lại báo cáo để UBND tỉnh xem xét​​.

Về dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới Sông Hương (Green River), xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, dự án có quy mô gần 30 ha, trong đó có hơn 8 ha đất ở. Địa điểm thực hiện tại xã Hồng Lạc (Thanh Hà), phía bắc giáp sông Hương, đường tỉnh 390B và dân cư hiện trạng; phía nam giáp sông Hương, đường huyện và dân cư hiện trạng; phía đông giáp đường tỉnh 390B, đường huyện và dân cư hiện trạng; phía tây giáp ruộng canh tác thuộc phường Ái Quốc (TP Hải Dương). Dự án sẽ đầu tư xây dựng 2 công trình cầu vượt sông Hương kết nối với đường tỉnh 390B và đường huyện Tân Việt – Cẩm Chế.

Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng nhấn mạnh, dự án được triển khai sẽ góp phần nâng tầm cảnh quan, quy mô dân cư, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thanh Hà. Đồng chí cũng lưu ý cần quan tâm đến quỹ đất dành cho văn hóa, giáo dục. UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND huyện Thanh Hà tiếp thu ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự, chậm nhất trước ngày 30/12 hoàn thiện báo cáo để trình UBND tỉnh. ​​


Đồng chí Nguyễn Cao Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tại cuộc họp

Cho ý kiến vào tờ trình của Sở Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng giao Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, xem xét lại việc bố trí kinh phí thực hiện các hạng mục cho phù hợp với nguồn kinh phí đã được bố trí.​

Theo báo cáo của Công an tỉnh, sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 22/12/2022 của Ban Thường vụ Tinh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện " Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số trong giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06), các đơn vị địa phương đều nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của người đứng đầu theo phương châm 5 rõ " rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm" trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án. Đến nay, các nhiệm vụ của Đề án 06 đã cơ bản hoàn thành, đang triển khai thực hiện 17/18 nhóm nhiệm vụ chung, 51/55 nhiệm vụ cụ thể tại tỉnh Hải Dương. 9/25 dịch vụ công thiết yếu đạt tỷ lệ 100% người dân đăng ký qua cổng dịch vụ công quốc gia, cho thấy việc ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số của tỉnh đã đem lại hiệu quả nhất định.

Toàn cảnh phiên họp

​Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng thống nhất với nội dung báo cáo, đồng chí nhấn mạnh việc triển khai thực hiện Đề án 06 tại tỉnh Hải Dương là một điểm sáng, tỉnh đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc triển khai thực hiện Đề án. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế liên quan đến các sở, ngành cần được khắc phục. Giao Công an tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham dự của các đại biểu hoàn thành báo cáo của Ban Cán sự Đảng để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.