Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Xếp hạng chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh Hải Dương năm 2022

Chiều 3/3 tại Trung tâm văn hóa Xứ đông, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện năm 2022.