Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Bế mạc Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII

Sáng 1/12, sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII đã hoàn thành chương trình đề ra.

​Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh: Năm 2024 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc quyết định để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Trên cơ sở dự báo và căn cứ vào các mục tiêu, chỉ tiêu giai đoạn 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với 5 mục tiêu, 15 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội như đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó phấn đấu tăng trưởng kinh tế trên 9%. Dự báo, sẽ tiếp tục có những khó khăn, thuận lợi đan xen, đòi hỏi chúng ta phải tập trung khắc phục hạn chế, yếu kém; bám sát diễn biến tình hình trong nước, quốc tế; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của Trung ương; các nhiệm vụ, giải pháp được bổ sung, phát triển tại Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ; chủ động khai thác, phát huy tốt những lợi thế, khắc phục mọi khó khăn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch đề ra.


Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng phát biểu bế mạc hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp. Tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thiện quy hoạch đô thị, nông thôn và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành phù hợp với quy hoạch tỉnh. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục mời gọi các doanh nghiệp lớn, có tiềm lực, uy tín đầu tư vào tỉnh; thu hút hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng hiệu quả là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các dự án giao thông thuộc 4 trục kết nối với các địa phương, tỉnh, thành phố lân cận; các dự án an sinh xã hội, y tế, giáo dục, dự án hạ tầng số, đô thị thông minh phục vụ trực tiếp cho người dân...

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành tỉnh phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám làm, vì lợi ích chung. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Tăng cường giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; thực hiện chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ. Hoàn thành kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo tiến độ; sắp xếp tổ chức, bộ máy của cơ quan hành chính các cấp và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp, phát triển sản xuất - kinh doanh. Tiếp tục mời gọi các doanh nghiệp lớn, có tiềm lực, uy tín đầu tư vào tỉnh; thu hút hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng hiệu quả là tiêu chí đánh giá chủ yếu; Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các dự án giao thông thuộc 4 trục kết nối với các địa phương, tỉnh, thành phố lân cận; các dự án an sinh xã hội, dự án hạ tầng số, đô thị thông minh; phục vụ trực tiếp cho người dân.

Bên cạnh đó, cần đổi mới giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; tập trung đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện mạng lưới cơ sở giáo dục các cấp, đẩy nhanh thủ tục đầu tư để khắc phục hoàn toàn tình trạng thiếu phòng học, lớp học tại các địa phương. Phát triển nguồn nhân lực gắn với ứng dụng khoa học và công nghệ, nâng cao năng suất lao động. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân; tiếp tục đầu tư, nâng cấp trang thiết bị cho các cơ sở y tế. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách người có công, trợ giúp xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo, các chính sách bảo hiểm (khẩn trương nghiên cứu đề xuất giải pháp để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Nghị quyết Đại hội XVII đề ra). Tiếp tục thu hút đầu tư Nhà máy xử lý rác thải tập trung tại xã Liên Hồng, huyện Thanh Hà.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám làm, vì lợi ích chung, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, các sở ngành của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; tăng cường giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; thực hiện chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06. Hoàn thành kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo tiến độ; sắp xếp tổ chức, bộ máy của cơ quan hành chính các cấp và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, theo dõi thi hành pháp luật. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện các nội dung hợp tác, liên kết theo các thỏa thuận hợp tác đã ký kết với các tỉnh, thành phố, nhất là các tỉnh trong trục cao tốc phía Đông (Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh) và các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng.

Về phương hướng, biện pháp cân đối ngân sách năm 2024, qua thảo luận, Ban Chấp hành cơ bản thống nhất với nguyên tắc phân bổ dự toán và các giải pháp đảm bảo cân đối ngân sách 2024 như nội dung trình của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh. Trong đó, UBND tỉnh cần chủ động kịch bản điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt, tiết kiệm ngay từ đầu năm 2024; tập trung vào các nhiệm vụ cơ bản, thiết yếu, chi theo kế hoạch và các chính sách của trung ương; đảm bảo nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là các chính sách mới ban hành. Cân đối sẵn sàng nguồn lực để thực hiện chính sách tiền lương mới từ 1/7/2024 theo Nghị quyết số 27/NQ-TW. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện, công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước.

Về thu ngân sách, cần chú trọng dự báo và đánh giá đúng tình hình, tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý thuế, chống thất thu thuế để thu đúng, thu đủ cho ngân sách, phấn đấu hoàn thành dự toán thu được giao ở mức cao nhất. Đẩy mạnh việc theo dõi, kiểm tra, tăng cường rà soát các nguồn thu; tập trung xử lý các dự án còn tồn đọng chưa tính tiền sử dụng đất để tăng thêm nguồn thu cho ngân sách; đồng thời đẩy mạnh thu hút các dự án để có nguồn thu mới cho năm 2024 và những năm tiếp theo.

Về Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024; Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh: Năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tích cực, hiệu quả các mặt công tác; trong đó, chủ động quán triệt, triển khai, tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; tập trung chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch luôn được chú trọng. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm; công tác cán bộ được thực hiện đảm bảo quy trình chặt chẽ theo đúng quy chế, quy định; chất lượng công tác xây dựng tổ chức đảng và công tác đảng viên được nâng lên. Chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình đã đề ra. Công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; thực hiện nề nếp Quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn. Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm; người đứng đầu cấp ủy thực hiện nề nếp việc tiếp dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.


Quang cảnh phiên họp

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; chỉ đạo tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của từng địa phương, đơn vị. Chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội hội nông dân, đại hội công đoàn các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028; hướng dẫn, tổ chức ý nghĩa Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các thôn, khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Trước mắt, cần chỉ đạo thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023; triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh theo Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị.  Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy ngay từ những ngày đầu của năm 2024. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị 26- CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về tổ chức tết Giáp Thìn năm 2024. Xây dựng, triển khai kế hoạch và hướng dẫn đại hội đảng cấp cơ sở, cấp huyện, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII theo hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế của tỉnh.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục quan tâm đổi mới, đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp quần chúng; tích cực tuyên truyền, triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; triển khai, vận động cán bộ, hội viên thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động đề ra. Tập trung chỉ đạo thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, tiến tới đại hội biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Về việc triển khai, thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 15/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2023;Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng khẳng định: Qua hơn 2 năm triển khai, thực hiện Đề án số 02- ĐA/TU trong toàn Đảng bộ tỉnh đã đạt những kết quả tích cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh làm tốt công tác quán triệt triển khai thực hiện Đề án 02- ĐA/TU tới các tổ chức đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị; nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, thường xuyên quan tâm lãnh đạo đổi mới công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, trình độ, năng lực công tác, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và nhiều cấp ủy, cơ quan đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong phạm vi phụ trách, góp phần từng bước hoàn thành mục tiêu Đề án 02 đã đặt ra. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện thì công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cũng còn những hạn chế về tỷ lệ cán bộ trẻ, tỷ lệ cán bộ nữ; tỷ lệ bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương; việc bố trí bí thư cấp ủy cấp xã đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đạt thấp.v.v.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh các cấp ủy cần chỉ đạo kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung những văn bản liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách cán bộ cho đúng với chỉ đạo của Trung ương, phù hợp thực tiễn. Đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ ở tất cả các khâu, các bước. Nâng cao chất lượng tham mưu; kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; ngăn chặn đẩy lùi chạy chức, chạy quyền. Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách, lối sống, đề cao trách nhiệm nêu gương cho đội ngũ cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ và công tác cán bộ; xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước .

Trong công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng lưu ý cần tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng bộ các cấp. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử. Thực hiện thi hành kỷ luật nghiêm minh, kịp thời theo đúng quy định của Đảng, tăng cường tính răn đe, giáo dục, cảnh tỉnh làm cho tổ chức đảng, đảng viên nhận thức được vi phạm khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa. Thực hiện tốt chế độ tiếp đảng viên và công dân; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại, không để tồn đọng, kéo dài…

Đối với công tác triển khai đồng bộ Quy hoạch tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng lưu ý: Trong những ngày tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ sớm phê duyệt Quy hoạch tỉnh và tỉnh ta sẽ tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho một số nhà đầu tư lớn vào tỉnh. Tôi đề nghị, Ban cán sự đảng UBND tỉnh cần chỉ đạo UBND tỉnh chủ động Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh; hướng dẫn các địa phương trong tỉnh triển khai đồng bộ quy hoạch đạt kết quả cao nhất. Từ nay đến hết năm 2023, cần kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp còn lại của năm 2023; quyết tâm đạt được ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, Tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh; Thực hiện các biện pháp để khuyến khích, thúc đẩy tiêu dùng, nhất là trong dịp cuối năm. Đặc biệt, các cấp ủy chính quyền cần tiếp tục chỉ đạo, thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành các công trình dự án theo tiến độ để hoàn thành tỷ lệ giải ngân trên 95% đúng như cam kết với  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, Làm tốt công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo đảm đời sống cho người lao động và nhân dân, nhất là trong dịp Tết nguyên đán; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền; giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 và giai đoạn 2021-2025 đề ra rất lớn, trong bối cảnh dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tôi trân trọng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, toàn thể Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần đoàn kết để triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp ngay từ hôm nay, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2024, góp phần quyết định để hoàn thành các mục tiêu phát triển tỉnh Hải Dương như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.​