Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Để việc đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui vẻ, an toàn, tiết kiệm; đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 45-CV/TU, ngày 12-12-2023 triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư.


Trong đó yêu cầu: các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 26- CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động sản xuất - kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra năm 2024, tạo đà quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái" của dân tộc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, bảo đảm mỗi người, mỗi gia đình đều được vui Tết, đón Xuân. Đặc biệt, cần quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo; công nhân, người lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp, nhất là người bị mất việc, giãn, giảm việc làm. Tổ chức chu đáo các hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho các gia đình liệt sỹ, gia đình có công với nước, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng làm nhiệm vụ trực Tết.

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm, Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định về nêu gương của Trung ương, của Tỉnh ủy. Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải thật sự nêu gương trong việc thực hiện vui Xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

4. Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm việc tổ chức các hoạt động lễ hội, vui Xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết năm, gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây… thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương; chỉ đạo tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2024 và Tết Giáp Thìn phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ, làm tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh… Tăng cường công tác dự báo và quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, xăng, dầu và các mặt hàng thiết yếu; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm mọi hành vi gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, găm hàng nhằm đẩy giá hàng hóa tăng cao bất thường để thu lợi bất chính. Chủ động phương án, kế hoạch bảo đảm đủ phương tiện vận chuyển hàng hóa và phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp Tết thuận tiện, an toàn.

Chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Tập trung triển khai sản xuất vụ Đông Xuân trong khung thời vụ tốt nhất; chủ động phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia hưởng ứng Tết trồng cây; duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, giải quyết việc làm cho người lao động. Khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy mạnh thu hút đầu tư; tích cực giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm.

5. Cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng công an, quân đội tăng cường chỉ đạo, tổ chức lực lượng duy trì nghiêm chế độ thường trực; chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn không gian mạng, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ; quản lý vũ khí, sử dụng pháo và vật liệu nổ trên địa bàn. Tổ chức triển khai tốt các phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa - xã hội của tỉnh, của đất nước; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ an toàn và tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân vui Tết, đón Xuân.

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các ngành chức năng, các cơ quan báo chí trên địa bàn tăng cường tuyên truyền về những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; chăm lo Tết cho người nghèo và hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội trong dịp Tết nhằm tạo khí thế vui tươi, phấn khởi để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của Nhân dân trong thực hiện các quy định về an toàn giao thông, sử dụng pháo và vật liệu nổ; phòng, chống dịch bệnh; chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực phản động, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là trên không gian mạng, đặc biệt thời điểm trước, trong và sau Tết.

7. Các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2023 trước ngày 10/01/2024. Có kế hoạch cụ thể, phân công lãnh đạo, cán bộ, nhân viên trực Tết, bảo đảm xử lý và giải quyết kịp thời, hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh tại địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong thời gian nghỉ Tết theo quy định; khẩn trương trở lại hoạt động bình thường sau ngày nghỉ, bắt tay ngay vào công việc, không để gián đoạn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ ngay từ những tháng đầu năm.

8. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghiêm túc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này.