Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Chương trình công tác tuần của Lãnh đạo UBND tỉnh (Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023)

Thứ, ngày Buổi Đ/c Triệu Thế Hùng Chủ tịch

Đ/c Lưu Văn Bản

Phó Chủ tịch Thường trực

Đ/c Trần Văn Quân Phó Chủ tịch Đ/c Nguyễn Minh Hùng Phó Chủ tịch

Thứ 2 Ngày 27/11​

Sáng

Dự kỳ họp thứ 6, QH khóa XV

Họp HĐ thẩm định chủ trương đầu tư công
- Dự HN trực tuyến CP về  đôn đốc đầu tư công năm 2023

Làm việc tại cơ quan

​Làm việc tại cơ quan

ChiềuHọp UBND tỉnhHọp UBND tỉnhHọp UBND tỉnh

Thứ 3 Ngày 28/11​

Sáng

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Họp UBND tỉnh

Họp UBND tỉnh

Họp UBND tỉnh

Chiều

Dự kỳ họp thứ 6, QH khóa XV

Làm việc tại cơ qu​an

Họp HĐ thẩm định giá đất tỉnh
Nghe báo cáo tiến độ duyệt các dự án dân cư

Thứ 4 Ngày 29/11

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5 Ngày 30/11


Dự HN lần thứ 17, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII


Dự HN lần thứ 17, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII


Dự HN lần thứ 17, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII


Dự HN lần thứ 17, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Thứ 6 Ngày 01/12

Dự HN lần thứ 17, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Dự HN lần thứ 17, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Dự HN lần thứ 17, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII

​Dự HN lần thứ 17, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII​​

Chuong trinh LV tu 27.11.2023.pdf