Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Chương trình công tác tuần của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 04/12/2023 đến 10/12/2023

Thứ, ngày Buổi Đ/c Triệu Thế Hùng Chủ tịch

Đ/c Lưu Văn Bản

Phó Chủ tịch Thường trực

Đ/c Trần Văn Quân Phó Chủ tịch Đ/c Nguyễn Minh Hùng Phó Chủ tịch
Thứ 2 Ngày 04/12 ​
Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết TW8

Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết TW8​Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết TW8​Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết TW8​

Thứ 3 Ngày 05/12

Sáng

Kiểm tra một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh (Đoàn KT số 03)Kiểm tra một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh (Đoàn KT số 01)Kiểm tra một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh (Đoàn KT số 02)Kiểm tra một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh (Đoàn KT số 03)
ChiềuHọp UBND tỉnhHọp UBND tỉnhHọp UBND tỉnhHọp UBND tỉnh
Thứ 4 Ngày 06/12
Dự kỳ họp 19, HĐND tỉnh khóa XVII
Dự kỳ họp 19, HĐND tỉnh khóa XVII
Dự kỳ họp 19, HĐND tỉnh khóa XVII
Dự kỳ họp 19, HĐND tỉnh khóa XVII
Thứ 5 Ngày 07/12
Dự kỳ họp 19, HĐND tỉnh khóa XVII
Dự kỳ họp 19, HĐND tỉnh khóa XVII
Dự kỳ họp 19, HĐND tỉnh khóa XVII
Dự kỳ họp 19, HĐND tỉnh khóa XVII
Thứ 6 Ngày 08/12
Dự kỳ họp 19, HĐND tỉnh khóa XVII
Dự kỳ họp 19, HĐND tỉnh khóa XVII
Dự kỳ họp 19, HĐND tỉnh khóa XVII
Dự kỳ họp 19, HĐND tỉnh khóa XVII
​​

Chuong trinh LV tu 04.12.2023.pdf