Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Chương trình xây dựng Nông thôn mới góp phần quan trọng thay đổi diện mạo khu vực nông thôn

Tỉnh Hải Dương là một trong 5 địa phương trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận là tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Do vậy, nhiệm vụ trọng tâm của xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được xác định là nâng cao chất lượng các tiêu chí, thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hoá nông thôn, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hoá truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bên vững.

​​
Đường làng ở xã nông thôn mới kiểu mẫu Bạch Đằng (thị xã Kinh Môn)

Mục tiêu năm 2023 là có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; ít nhất 25% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao; ít nhất 6% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Dự kiến đến 31/01/2024 giải ngân 100% vốn đã cấp cho Chương trình.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến nay, toàn tỉnh đã có 43 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 04 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện có 26 xã của 06 huyện gửi hồ sơ đề nghị thẩm định đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu (21 xã đề nghị nâng cao, 5 xã đề nghị kiểu mẫu) dự kiến có kết quả thẩm định trước ngày 31/12/2023.


Cây cà rốt ở xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng góp phần xây dựng địa phương trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu

Chương trình xây dựng NTM góp phần quan trọng thay đổi diện mạo khu vực nông thôn. Hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng được hoàn thiện, môi trường, cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp hơn, giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy, an ninh chính trị được giữ vững nhiều vùng quê nông thôn trở thành nơi đáng sống. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, khoảng cách phát triển giữa nông thôn - đô thị từng bước được thu hẹp. Tính đến nay, ngân sách địa phương bố trí thực hiện các nội dung thuộc Chương trình năm 2023 là: 733.932 triệu đồng. Trong đó đã  hỗ trợ giáo dục (miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ y tế (cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, ..),;hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn…

Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội với nguồn vốn ưu đãi đã giúp cho hộ nghèo được cải thiện cuộc sống, đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và từng bước vươn lên thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Theo đó, dự kiến đến hết năm 2023 tỉnh Hải Dương phấn đấu có ít nhất 25% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 6% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.​​