Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Đảm bảo cung cấp điện trong các dịp Lễ, Tết và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024

Ngày 21/12/2023, Sở Công thương ban hành công văn số 2893/ SCT-QLNL về việc đảm bảo cung cấp điện trong các dịp Lễ, Tết và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024.

Theo đó, nhằm đảm bảo cung cấp điện trong các dịp Lễ, Tết và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn trong năm 2024, Sở Công Thương yêu cầu Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương, Truyền tải điện Đông Bắc 1, Truyền tải điện Đông Bắc 2 và các đơn vị bán lẻ điện trên địa bàn tỉnh lập phương án vận hành và huy động hợp lý các nguồn điện trong hệ thống điện quốc gia để đảm bảo cung cấp điện an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị, văn hóa lớn, các dịp nghỉ Lễ, Tết trong năm 2024; đảm bảo cung cấp đủ điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh trong cả năm 2024, không để thiếu điện trong mọi tình huống.

Đồng thời, chủ động lập phương án vận hành phù hợp các nguồn điện năng lượng tái tạo và các nguồn điện khác trong hệ thống trong các trường hợp thừa nguồn, thiếu nguồn, quá tải lưới điện; đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định và tin cậy; tuyệt đối tuân thủ các quy định hiện hành về vận hành, huy động và điều độ thời gian thực hệ thống điện quốc gia. Vận hành an toàn, ổn định và tin cậy hệ thống điện quốc gia, lưới điện truyền tải và lưới điện phân phối trong phạm vi quản lý của đơn vị để đảm bảo cung cấp điện. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và chính quyền địa phương có biện pháp đảm bảo vận hành an toàn hành lang lưới điện; rà soát, không thực hiện các kế hoạch ngừng, giảm cung cấp điện liên quan đến công tác bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện trong các dịp nghỉ Lễ, Tết trong năm 2024. Tăng cường thực hiện chế độ trực vận hành để kịp thời xử lý các sự cố có thể xảy ra nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục; cần thiết tổ chức tái lập 2 trực ca vận hành tại chỗ tại các trạm biến áp vận hành không người trực trong các thời điểm quan trọng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện, sử dụng điện hợp lý và hiệu quả; đồng thời đẩy mạnh thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải điện và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Đối với các Nhà máy Nhiệt điện trên địa bàn tỉnh tuyệt đối tuân thủ lệnh điều độ của cấp điều độ có quyền điều khiển; thực hiện chế độ trực ca vận hành và báo cáo tình hình vận hành, sự cố của nhà máy điện theo đúng quy định hiện hành.  Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung cấp nhiên liệu để đảm bảo cung cấp đầy đủ, liên tục và ổn định cho nhu cầu phát điện.  Thường xuyên kiểm tra, củng cố các thiết bị của các nhà máy điện đảm bảo nâng cao độ tin cậy vận hành, nâng cao khả năng phát điện.

Đối với Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến toàn thể người lao động của các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đề nghị các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý ban hành Quy chế/quy định về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong phạm vi doanh nghiệp và hướng dẫn các khách hàng sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các khách hàng có mức tiêu thụ điện lớn trên địa bàn quản lý tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện phi thương mại (DR).

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, cần chỉ đạo Hội đồng xử lý vi phạm điện cấp huyện, các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn và các Đơn vị quản lý điện trên địa bàn chủ động thường xuyên nắm bắt tình hình và phối hợp với đơn vị quản lý, vận hành đường dây, Điện lực cấp huyện để ngăn ngừa, xử lý các tình huống bất khả kháng có thể xảy ra để đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục. Chỉ đạo chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, giám sát trong các ngày Lễ, Tết, các sự kiện chính trị, văn hóa lớn và kỳ thi tuyển sinh các cấp của các địa phương nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi gây ảnh hưởng đến an toàn hành lang lưới điện và không để xảy sự cố mất điện.  Phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương và Điện lực các huyện, thị xã, thành phố khi thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu, đèn chiếu sáng… để đảm bảo an toàn cung cấp điện cho các sự kiện chính trị của địa phương và cung cấp đủ điện cho sản suất, sinh hoạt của các địa phương.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích… bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị mình; Xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như: đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải; thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm; hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải. Xây dựng phương án huy động nguồn điện dự phòng trong trường hợp xảy ra thiếu điện, đảm bảo an toàn đưa công trình, nhà máy, cơ sở sản xuất trở lại vận hành, khai thác trong thời gian nhanh nhất; Giảm bớt công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia thông qua thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện (DR) theo yêu cầu của các cấp điều độ hệ thống điện.