Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thông mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021-2025

Chiều 26/12, Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thông mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021-2025 tổ chức cuộc họp thảo bỏ phiếu, xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp. 

​Trên cơ sở đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 của UBND các huyện: Gia Lộc, Cẩm Giàng, Bình Giang, Nam Sách, Kim Thành, Ninh Giang và văn bản của các sở, ngành đánh giá, xác nhận mức độ đạt chuẩn đối với các nội dung, tiêu chí được giao phụ trách. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn 21 xã NTM nâng cao và 05 xã NTM kiểu mẫu năm 2022 của các xã. 


Đồng chí Vũ Văn Tùng - Giám đốc Sở Giao thông vận tải, thành viên Hội đồng thẩm định phát biểu ý kiến

Theo đó, các địa phương đã hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTG ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Tại cuộc họp, Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu nhất trí đề nghị công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 với số phiếu cao, đ nghị công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 cho 19 xã: xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang; xã Nam Trung, xã Đồng Lạc, xã An Bình, huyện Nam Sách; xã Cẩm Vũ, xã Lương Điền và xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng; xã Toàn Thắng, xã Thống Kênh, xã Thống Nhất, xã Phạm Trấn, xã Nhật Tân, xã Quang Minh, xã Hồng Hưng và xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc; xã Cộng Hòa, xã Tam Kỳ, xã Bình Dân và xã Đại Đức của huyện Kim Thành. Đề nghị đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022 cho 05 xã: xã Tân Hồng, huyện Bình Giang; xã An Lâm và Nam Tân, huyện Nam Sách; xã Kim Anh, huyện Kim Thành và xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng. 

Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Sở Xây dựng, thành viên Hội đồng thẩm định phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Việc đánh giá mức độ đạt chuẩn nông thôn mới của các xã đã đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, đúng trình tự, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân. 100% các xã đề nghị thẩm định đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đều được công nhận đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm 2022. Kết quả khảo sát, lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM trên địa bàn 26 xã đề nghị thẩm định đều đạt yêu cầu rất cao (xã cao nhất đạt 99% (xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc), thấp nhất đạt 90% (xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc). Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung khảo sát người dân có tỷ lệ hài lòng chưa cao như tình trạng ô nhiễm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; tình trạng mất điện gây ảnh hưởng đời sống nhân dân; khu vui chơi còn chưa có nhiều thiết bị tập thể dục; camera an ninh còn ít...


Đồng chí Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu kết luận tại cuộc họp

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Gia Lộc giải trình, làm rõ yếu tố chủ quan và khách quan đối với tiêu chí về an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Gia Khánh. Huyện Ninh Giang tiếp tục chỉ đạo các xã Hồng Dụ, Văn Hội khẩn trương xin ý kiến đánh giá một số nội dung chỉ tiêu, tiêu chí của 4 Sở và có kế hoạch, cam kết trả nợ xây dựng cơ bản để hoàn thiện hồ sơ gửi về Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.