Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.


Theo đó, để phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) kịp thời, hiệu quả, bảo đảm nguồn cung thịt lợn trong thời gian tới và phát triển ổn định chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Huy động các nguồn lực của địa phương để tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch (nếu có), không để phát sinh ổ dịch mới; tổ chức xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, lợn chết, chủ động triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao; đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học, xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh động vật.

Bên cạnh đó, cần tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan, các biện pháp phòng dịch bệnh và sử dụng vắc xin DTLCP cho đàn lợn thịt theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y.


Hải Dương chủ động các biện pháp tập trung khoanh vùng, dập dịch tả lợn Châu Phi

Giao Sở Nông nghiêp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra việc phòng, chống dịch bệnh DTLCP; Tăng cường kiểm tra giám sát, phát hiện các ổ dịch, không để  phát sinh ổ dịch mới; phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức xử  lý tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, lợn chết; hướng dẫn các địa phương chủ động triển khai thực hiện  các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị  thiệt hại  do dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh đặc biệt là bệnh DTLCP, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng; Tiếp tục rà soát, hướng dẫn, tổ chức tiêm các loại vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn lợn như: Dịch tả lợn cổ điển, Lở mồm long móng, Tai xanh, vắc xin DTLCP cho đàn lợn thịt; Phân công lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật phối hợp với các cơ quan chuyên môn, hệ thống thú y cơ sở của các địa phương hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên theo dõi đàn lợn, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi; vệ sinh, tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, hóa chất; đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; Phối hợp với các lực lượng chức năng (Công an, Quản lý thị  trường,…) tăng cường kiểm soát việc vận chuyển, lưu thông buôn bán động vật, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn chết làm lây lan dịch  bệnh, ô nhiễm môi trường; xử lý nghiêm các trường hợp dấu dịch, chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh;

Các sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo các cơ quan chức năng chuyên ngành phối hợp để triển khai thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm phòng, chống bệnh DTLCP.

Đài phát thanh và truyền hình tỉnh; Báo Hải Dương: Tăng cường tuyên truyền cho người dân về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan, các biện pháp phòng dịch bệnh và sử dụng vắc xin DTLCP cho đàn lợn thịt theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; nâng cao nhận thức của người dân việc kinh doanh, giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, tránh lây lan dịch bệnh; khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm động vật mắc bệnh, không rõ nguồn gốc.​

CHI DAO VE DICH TA LON CHAU PHI 2023.pdf