Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

UBND nghe báo cáo về việc tiếp nhận, thẩm định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư, khu đô thị, điểm dân cư trên địa bàn tỉnh năm 2023

Sáng 14/12, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc để nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về việc tiếp nhận, thẩm định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng các điểm dân cư, khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh trong năm 2023.

​​

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đối với 22 dự án khu dân cư, khu đô thị, điểm dân cư đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2021; ngay sau khi được UBND tỉnh ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư , Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đăng tải thông tin dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (trang mua sắm công) để các nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện dự án. Tuy nhiên, hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án (ngày 15/2/2022), mỗi dự án chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp cùng các Sở, ngành và UBND cấp huyện tổ chức đánh giá kết quả đối với các hồ sơ đăng ký thực hiện dự án. Theo đó có 15 dự án đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá và quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự ấn; 01 dự án đang trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện; 06 dự án không có nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án.


Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Hải Châu báo cáo tại buổi làm việc

Về việc tiếp nhận, thẩm định các dự án đầu tư khu dân cư, điểm dân cư mới trên địa bàn tỉnh: Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 28 hồ sơ đề xuất dự án. Trong đó, các dự án đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư gồm 04 dự án; các dự án đã tổng hợp báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh gồm 11 dự án; Các dự án đã hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến tham gia của Liên ngành và nộp về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh gồm 02 dự án; Các dự án đang trong thời gian xin ý kiến tham gia Liên ngành, chưa có thông báo ý kiến để UBND cấp huyện hoàn thiện lại hồ sơ gồm 04 dự án.

Sau khi rà soát quá trình tiếp nhận, thẩm định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, đô thị, điểm dân cư trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 và xem xét các vấn đề liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết kết quả thực hiện đạt còn thấp so với kế hoạch đặt ra.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng ghi nhận sự nỗ lực của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều cố gắng trong năm vừa qua. Tuy nhiên, để đảm bảo tính đồng bộ theo nội dung quy hoạch chi tiết được phê duyệt, UBND tỉnh đề nghị các địa phương đề xuất đầu tư đồng bộ các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của khu dân cư, khu đô thị, điểm dân cư để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Trong trường hợp chưa thực hiện đầu tư trong giai đoạn đề xuất, đề nghị các huyện phải có báo cáo cụ thể, làm rõ về lý do, cơ sở pháp lý và giải pháp thực hiện đầu tư đối với các công trình này.

Đồng thời đề nghị địa phương hoàn thiện sớm các nội dung theo ý kiến tham gia của Liên ngành và gửi hồ sơ về Sở kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Bên cạnh đó, cần rà soát những danh mục dự án đã đủ điều kiện và đang triển khai thực hiện trong năm 2023 nhưng chưa được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư để tiếp tục đưa vào Kế hoạch sử dụng đất, Kế hoạch phát triển nhà của tỉnh năm 2024 nhằm đảm bảo tính đồng bộ, khả thi; kiên quyết loại bỏ những danh mục dự án đã đưa vào kế hoạch nhưng không thực hiện trong nhiều năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng đề nghị các dự án phải hoàn thiện hồ sơ trước 20/12. Riêng dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Chi Ngãi, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh cần hoàn thành giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh trước 30/01/2024.