Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2023

Thực hiện Văn bản số 758/GM-BTP ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2023, đánh giá kết quả công tác giữa nhiệm kỳ và triển khai công tác năm 2024, định hướng nhiệm vụ công tác đến hết nhiệm kỳ 2021 - 2026; theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến,

Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, chủ trì.

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tham dự Hội nghị trực tuyến tại đầu cầu tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

1. Thành phần mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ trì, chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hải Dương.

- Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- Lãnh đạo 03 Văn phòng: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH & Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

 - Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; - Đại diện lãnh đạo: Công an tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Lãnh đạo và Trưởng phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp (thành phần cụ thể do Sở Tư pháp mời và triệu tập).

- Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh (thành phần cụ thể do Cục Thi hành án Dân sự mời và triệu tập).

- Các đồng chí: Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh; Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh và Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh.

- Phóng viên Báo Hải Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh (dự và đưa tin Hội nghị).

2. Thời gian: ½ ngày, từ 14h00 ngày 25 tháng 12 năm 2023 (thứ Hai).

3. Địa điểm: Tại Hội trường Tầng 1, Trụ sở làm việc UBND tỉnh. (số 45 Quang Trung, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

Đề nghị các đồng chí đại biểu bố trí thời gian tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng giờ và đúng thành phần./.

2023. GM TONG KET VA TRIEN KHAI CONG TAC TU PHAP 2024.pdf